Vårt begrensede begrep om nuet

Å leve i nuet er blitt et mote-uttrykk i positivismen, og mye brukt uttrykk i mindfullness-terminologien. Hva er det som menes med dette begrepet, men som er så vanskelig å begripe? Begrepet fylles med så mye som virker...

Les mer