Ikke vent på at andre skal vise deg vennlighet

–vis dem selv hvordan. Går du igjennom livet med en følelse av at du er et offer, en person...

Read More