Det er den draumen

Det er den draumen me ber på
at noko vidunderlig skal skje,
at det må skje –

at tidi skal opna seg,
at hjarta skal opna seg,
at dører skal opna seg,
at kjeldor skal springa –
at draumen skal opna seg,

at me ei morgonstund skal glida inn
på ein våg me ikkje har visst um.

– Olav H. Hauge 

 _________________________________________________________________________

Give the world the best you’ve got

People are unreasonable, illogical and self-centered.
Love them anyway.

If you do good, people will accuse you of selfish, ulterior motives.
Do good anyway.

If you are successful, you will win false friends and true enemies.
Succeed anyway.

The good you do today will be forgotten tomorrow. 
Do good anyway.

Honesty and frankness make you vulnerable. 
Be honest and frank anyway.

The biggest person with the biggest ideas can be shot down by the smallest person with the smallest mind. 
Think big anyway.

What you spend years building may be destroyed overnight. Build anyway.

People really need help but may attack if you help them. 
Help people anyway.

Give the world the best you have and you might get kicked in the teeth. 
Give the world the best you’ve got anyway. 

– Dr. Kent M. Keith

______________________________________________________________________________

Våg å være  

Våg å være ærlig 
våg å være fri 
våg å føle det du gjør 
si det du vil si. 
Kanskje de som holder munn 
er reddere enn deg? 
Der hvor alt er gått i lås 
må noen åpne vei. 

Våg å være sårbar 
ingen er av stein. 
Våg å vise hvor du står, 
stå på egne bein. 
Sterk er den som ser seg om 
og velger veien selv. 
Kanskje de som gjør deg vondt 
er svakest likevel? 

Våg å være nykter 
Våg å leve nå. 
Syng, om det er det du vil – 
gråt litt om du må. 
Tiden er for kort til flukt, 
bruk den mens du kan. 
Noen trenger alt du er 
og at du er sann!
~Hans Olav Mørk~

______________________________________________________________________________

If You Think You’re Beaten

If you think you are beaten, you are.
If you think you dare not, you don’t
If you like to win but think you can’t,
It’s almost a cinch you won’t.

If you think you’ll lose, you’re lost.
For out in the world we find
Success begins with a fellow’s will
It’s all in the state of mind.

If you think you are outclassed, you are.
You’ve got to think high to rise.
You’ve got to be sure of yourself before
You can ever win the prize.

Life’s battles don’t always go
To the stronger or faster man.
But sooner or later, the man who wins
Is the man who thinks he can.