Kategori: Meditasjon

Meditasjon

Kom i gang med meditasjon! 

Meditasjon er en naturlig tilstand av uforstyrret, avslappet bevissthet. Mesteparten av tiden kretser oppmerksomheten vår rundt ustanselige tanker om fortid og fremtid, og vi kan bli fanget i en syklus av frustrasjoner, planlegging og bekymringer. Å meditere er å fri seg selv fra denne syklusen og gi slipp på de negative tankene. Zuna hjelper deg å komme i gang!

Meditasjon

Derfor bør du meditere! 

Meditasjon vil si å stilne den indre tankestrømmen, og forutsetter ikke noen bestemt religiøs tro eller filosofi. Mange forbinder meditasjon med avslapning, og tenker at de heller vil ta seg tjue minutter på øyet eller se en film. Men meditasjon gir mange fordeler som vanlig avslapning ikke gir – det hjelper deg blant annet å komme i kontakt med deg selv.