10 fordeler ved å være særlig sensitiv

Av Berith Siegumfeldt. Til norsk ved Zuna. 

Det er mye snakk om de (negative) utfordringer og problemer vi «særlig sensitive» møter. Selv forsøker jeg å heller fokusere på alle fordelene ved å være særlig sensitiv.
Ja, vi suger ganske ofte andres energier og stemninger til oss som en svamp. Men kanskje er det ikke alltid negativt? 
Hvis vår jobb for eksempel er å hjelpe andre mennesker, så har vi en enestående evne til å forstå hva den andre trenger for å få det bedre. Jeg vet ikke av noen som kan være dypere, mer til stede og mer tillitsskapende enn de høy-sensitive.

Vi har fått mange gaver, talenter og evner, og hvis vi lærer å bruke dem riktig, vil våre liv bli mye mer harmonisk og balansert enn mange andres. Og innerst inne vet vi vel at det er en grunn til at vi er som vi er, og at vi skal bruke disse gavene på en eller annen måte?

10 fordeler ved å være særlig sensitiv
 

1. Vi har et åpent sinn. 

Vi har et naturlig åpent sinn og innstilling til de erfaringer som livet byr oss. Vi opplever ofte kunst, musikk, natur, kjærlighet og samhold med andre mennesker på et veldig dypt nivå.

2. Vi har selvinnsikt.

Vår innsikt i og rundt oss er ofte svært dyp. Det er en stor fordel når det gjelder å takle stress og når det kommer til vår egen personlige utvikling.

3. Vi er kreative og flinke til å skape.

Vi har en unik evne til å skape, og vi har muligheten til å skape nye ting. Vi er kreative på mange ulike nivåer og måter . Vi tenker ofte «utenfor boksen», og vi bruker denne evnen både hjemme og på våre arbeidsplasser.

4. Vi er mestere i fordypelse (Og vi elsker det!)

Vi kan fordype oss innenfor et bestemt område, og vi kan gjøre det i lang tid uten å kjede oss. Og fordi vi har denne evnen, så kommer vi ofte frem til svært originale og nyskapende ideer på området vi har fordypet oss i. 

5. Vi har en fleksibel tenkemåte. 

Vi er også kjent som «fritenkere.»  Vi lar oss ikke begrense av andres standard, og vi er veldig flinke til å kombinere ulike typer tenkning, innfallsvinkler og livsanskuelser.

6. Vi er uavhengige.

Bare hver femte av oss er særlig sensitive, og dette  gjør oss forskjellig fra resten av befolkningen på ulike måter. Men den gjør oss enda mer selvstendig, og uavhengigheten utvikler seg vanligvis mer og mer ettersom vi blir eldre. Vi blir også vanligvis bedre til å holde ut og stå i vår uavhengighet jo mer vi jobber med oss selv og vår personlige utvikling og modning. Vi blir som regel nødt til å stå alene med våre meninger og vår tilnærming til livet, og derfor velger vi ofte å gå en annen og annerledes vei enn de fleste andre.

7. Vi er veldig nøyaktige, og vi har en evne til å se de minste detaljer.

Fordi vi fanger opp og prosesser de fleste ting på et dypere nivå, har vi ofte en uvanlig evne til å ta hensyn til de små detaljene … og spesielt innen de områdene vi bryr oss om.

8. Vi har stor innlevelsesevne

Vi forstår andre mennesker på et dypere nivå. Ofte trenger vi ikke ord for å vite hvordan andre har det. Vi fanger rett og slett opp andres energi, og tuner raskt inn på dem og forstår nøyaktig hvordan de føler seg. Det er en flott mulighet å ha, spesielt hvis vi hjelper andre mennesker på en eller annen måte.

9. Vi tar ansvar.

Vi er veldig ansvarsfulle både med tanke på våre egne følelser og handlinger, men også  på våre arbeidsplasser og i våre private liv … og faktisk alle stedene vi engasjerer oss. 

10. Vi er hardtarbeidende

Vi er vant til å gjøre en ekstra innsats fordi vi hele tiden må forholde oss til miljøer som kan virke overstimulerende på oss. Når vi satt oss et mål, så når vi det som regel fordi vi er så flittige og gjøre store anstrengelser for å nå det.

Disse fordelene og evnene som her blir skissert, gir oss kanskje også et ansvar for å utnytte og bruke dem? Når vi befinner oss i riktige omgivelser er vi som fisken i vannet, og vi er ofte mer positive enn gjennomsnittet, fordi vi er så åpne. Fordelene refererer til ressurser som du kan trekke på, men du må trekke dem aktivt fremover og bruke dem.

De er alle muligheter, så du har et ansvar for å selv å bruke, håndtere og uttrykke de evner og det potensial du har som særlig sensitiv.