Hva er egentlig selvrealisering? Abraham Maslows, som plasserte dette på toppen av sin behovspyramide, beskrev det på følgende måte : «Hva et menneske kan være , må det være. Dette behovet kan vi kalle selvrealisering. Det refererer til ønsket om selvfullførelse, om at det man potensielt kan være blir realisert som det man er. Det kan også formuleres som et ønske om å bli mer og mer av hva man er , og alt man er i stand til å være.»

Mens teorien generelt er fremstilt som et ganske rigid hierarki, bemerket Maslow at rekkefølgen i hvordan disse behovene blir oppfylt ikke alltid følger denne standardprogresjonen. Eksempelvis peker han på at for noen individer kan behovet for selvtillit være viktigere enn behovet for kjærlighet. For andre kan behovet for kreativ utfoldelse periodevis være sterkere enn de mest grunnleggende behov.

6 kjennetegn på selvrealiserte mennesker

I tillegg til å beskrive hva som menes med selvrealisering, identifiserte Maslow også noen av de viktigste kjennetegnene ved et selvrealisert menneske.

1.Aksept og realisme
Selvrealiserte mennesker har realistiske oppfatninger av seg selv, andre mennesker og verden rundt dem.

2. Livsfokus
Selvrealiserte  individer er opptatt av å løse problemer utenfor seg selv, som å hjelpe andre og finne løsninger på problemene i den ytre verden. Disse menneskene er ofte motivert av en følelse av personlig ansvar og etikk.

3. Spontanitet 
De er spontane både i sine indre tanker og i sin ytre adferd. Selv om de kan handle i overensstemmelse med regler og sosiale forventninger , er de vanligvis også åpne og ukonvensjonelle.

4. Autonomi og egentid  
Et annet karakteristisk trekk ved selvrealiserte mennesker er behovet for uavhengighet og privatliv. De kan trives i andres selskap, men trenger også tid til å fokusere på å utvikle sitt eget individuelle potensial.

5. Vedvarende opplevelse av verdsettelse
Selvrealiserende individer har en tendens til å betrakte verden med en kontinuerlig følelse av takknemlighet, undring og ærefrykt.  Selv enkle opplevelser fortsetter å være en kilde til inspirasjon og glede.

6. Topp-opplevelser:
Personer som er selv-realisert har ofte det Maslow kalte «toppopplevelser», altså øyeblikk av intens glede, undring, ærefrykt og ekstase. Etter disse opplevelsene føler de seg inspirert, styrket, fornyet eller forvandlet.

Kilde: About Psychology