takknemlighet2

Lykken kommer i små porsjoner

Den kommer snikende
i små porsjoner
Smyger seg inn og fyller tankene
med glede og takknemlighet

Eller kaster seg over oss
Som en gammel venn som kommer
løpende mot oss
på et fremmed sted

Våken, engasjert og deltakende 
i våre egne liv
gjennom gode, grå og onde dager

Tilstedeværende nok
til å fangen lykken
når den kommer

-i små, mektige porsjoner. 

 

68 mennesker deler 365 dager med våken tilstedeværelse og takknemlighet i gruppa

Zuna 365 på Facebook