indrefred
5 grunner til å søke indre fred 

 

1. Aksept

Ved å søke indre fred opplever mange at de etterhvert blir bedre i stand til å akseptere både seg selv, omgivelsene og omstendighetene i livet sitt. De klarer å finne ro med den de er, istedet for å hele tiden tenke på hva som burde vært annerledes i fortida og hvordan ting må bli for at framtida skal være bra nok. Det innebærer ikke at de fornekter at fortida og framtida er av betydning, eller at de ikke ønsker å skape endringer i livet sitt. Men som Carl Rogers uttrykte det: Det er et pussig paradoks, at når jeg aksepterer meg selv akkurat som jeg er – først da kan jeg forandre meg.

Aksept for seg selv, sin livssituasjon og sine omgivelser gjør at man kan trekke pusten. Da kan man foreta valg både for hva man velger å ha fokus på her og nå, og ha sinnsro til å ta kloke avgjørelser for framtida. 

2. Vennlighet

Hvis du ikke har indre fred, vil du aldri finne fred i den ytre virkelighet. Du vil se etter fiender, mennesker eller omstendigheter du kan skylde på for at du selv ikke føler indre fred.  Dersom du har indre fred og aksept for deg selv, er det lettere å møte andre med den samme innstillingen. Kort sagt: du slutter å skape konflikt og lidelse for deg selv og andre mennesker. Dette gjelder både for de menneskene du omgås i det daglige som din familie og dine kolleger, men også på større plan. Dersom du ikke aksepterer deg selv og ikke har fred med deg selv, vil du overføre dine konfliktfylte og fordømmende tanker  – og deretter handlinger – om deg selv til menneskene og verden rundt deg. 

3. Kreativitet 

En del mennesker opplever riktignok at de må være litt selvfokuserte og egoistiske i en periode. Noen har gjennom det meste av livet hatt fokus på effektivitet, produktivitet, tidsfrister og å bevise sin menneskeverd gjennom prestasjoner og heseblesende aktiviteter. Når de da tar et steg tilbake og bestemmer seg for å “finne indre fred” kan dette se uforståelig ut eller ses på som  et sykdomstegn (f.eks en depresjon) for andre mennesker. De fleste av de som velger å hengi seg til dette, vil etter en periode oppdage at de har skapt et rom hvor deres kreativitet blomstrer. Noen vil omsider få tid til å samle sammen puslespillbrikkene i livet sitt, og slik få øye på helheten og sammenhengen i det de har lært. De kan da bruke dette på en måte som skaper unike idéer, klare løsninger og innovasjon. Disse kan så settes ut i live med entusiasme og en sunn innstilling. Ikke for å vinne, utkonkurrere andre eller “erobre verden” – men fordi de har har noe de ønsker å tilby verden.

4. Et dypt og ekte ønske om å gjøre godt i verden

Mennesker som har fred med seg selv, og som har aksept for og respekt for sin særegenhet, sin kunnskap og sine evner uten behov for å sammenligne seg med andre, er motsatsen til egoisten. Gjennom indre fred vil de får styrke og mot til å gå ut i verden med det de har å tilby, uten å være desperat etter bekreftelse fra andre. Frykt for å mislykkes og frykt for hva andre vil tenke/si om dem, gjør at mange holder tilbake sine beste kvaliteter. Om de blir kvitt sin egen følelse av “litenhet” og at de ikke har noe å tilby verden, vil de finne krefter som vil være til det gode for fellesskapet. De vil også være i stand til å støtte og oppmuntre andre i deres livsprosjekter.   

5. Takknemlighet

Med indre fred kommer også takknemlighet for livet, og evnen til å være i gledesfylte opplevelser når de oppstår. Evnen til å holde ut i vanskelige og utfordrende situasjoner er noe som motiverer mange til å søke en bedre indre balanse. Men faktum er at vi nesten er enda mer redde for å være i og unne oss vår egen glede, uten å se gleden som et forvarsel om at “det snart vil bli regn.” (eller en ubevisst følelse av at vi ikke fortjener det)
Å lære takknemlighet er noe som krever øvelse og oppmerksomhet – å fange opp de øyeblikkene som gjør livet godt og meningsfullt er en egen evne. Om vi ikke trener opp denne evnen, vil alt bare kunne ende opp som etterpåklokskap. “Tenk så lykkelig jeg var da…” 

Var du egentlig lykkelig da? Eller tenkte du mer på hvordan du skulle bli lykkelig i morgen?

Tillat deg selv å være lykkelig nå. Tillat deg selv å føle indre fred nå. Du fortjener det. Verden trenger det. 

 

“All I have learned in life really just boils down to this:

there is only one difference between the so-called wise and the so-called foolish…

and between those who are truly happy and those who are not.

Those who are wise – and those who are happy – embrace and appreciate life.

Those who are unhappy and unwise do not. That is all; that is the only difference.” 

― Rasheed Ogunlaru