skatt
Det var en gang en konge som til tross for sin luksuriøse livsstil, verken var lykkelig eller tilfreds med tilværelsen. En dag kom kongen over en av sine tjenere som sang lykkelig mens han arbeidet. Dette fascinerte kongen. Hvordan kunne han, lederen av landet, være så ulykkelig og dyster, mens en stakkars tjener hadde så mye glede?  

Kongen spurte tjeneren: «Hvorfor er du så glad?»

Mannen svarte: «Deres Majestet, jeg er bare en tjener, men min familie og jeg trenger ikke så veldig mye. Bare vi har et tak over hodet og varm mat å fylle magene våre med, så har vi det bra.»

Kongen var ikke fornøyd med det svaret, og fnyste for seg selv mens han gikk videre.

Senere på dagen søkte han råd hos en av sine mest betrodde rådgivere. Etter å ha hørt kongens klage og historien om tjeneren sa rådgiveren: «Deres Majestet, jeg tror du har kommet over en tjener som ikke har blitt medlem av 99-klubben».

«99-klubben? Hva er det?» spurte kongen.

Rådgiveren svarte: «Deres Majestet, for å forstå hva 99-klubben er, foreslår jeg at du gjør følgende: Legg 99 gullmynter i en pose og  etterlat den på denne tjenerens dørterskel.»

Som sagt, så gjort.

Da tjeneren oppdaget posen, tok han den med inn i huset sitt. Da han åpnet posen, jublet han høyt … Så mange gullmynter! Han begynte å telle dem. Etter flere gjennomtellinger, var han endelig overbevist om at det var 99 mynter. Han undret seg: «Hva kan ha skjedd med den siste gullmynten? Ingen ville vel etterlatt 99 mynter?!»

Han lette etter den siste mynten på alle tenkelige og utenkelige steder, men den var og ble borte.  Til slutt var han totalt utmattet, og bestemte seg for at han ble nødt til å jobbe hardere enn noensinne for å tjene den siste gullmynten og komplettere samlingen sin.

Fra den dagen ble tjenerens liv forandret. Han ble overarbeidet, forferdelig gretten, og refset familien sin for at de ikke gjorde nok for å hjelpe han med å få tak i den 100. gullmynten. Han sluttet å synge mens han arbeidet.

Da han så denne dette drastiske endringen, ble kongen forvirret. Da han gikk tilbake til sin rådgiver for oppklaring, sa rådgiveren, «Deres Majestet, tjeneren har nå offisielt blitt medlem av 99-klubben.»

Han fortsatte: «99-klubben er et begrep brukt om dem som har nok til å være fornøyd, men som aldri er tilfredse, fordi de alltid lengter og streber etter det siste ekstra. De som sier til seg selv: «La meg få en siste ting og jeg vil være lykkelig for resten av mitt liv! –

Vi kan være fornøyde med våre liv, selv med ganske lite. Men fra det øyeblikket vi får noe større og bedre, så ønsker vi enda mer! Vi mister nattesøvnen, sinnsroen, vi sårer menneskene rundt oss – alt som følge av våre voksende behov og ønsker. Det er det et medlemskap i 99-klubben handler om..»

– Ukjent forfatter