Girl with headphones«Stressmestring for foreldre»-psykologen Ole Christer Finset Lund har i samarbeid med et dansk app-utviklingsfirma utviklet en norsk app rettet mot stressmestring/mindfulness.

«Mindfulness» (på norsk: «oppmerksom tilstedeværelse») er en levevei opprinnelig hentet fra buddhistisk meditasjonspraksis, som innenfor nyere medisin og psykologi anvendes som stressmestringsmetode. Anvendt innenfor helsevesenet har man beholdt forståelsen og de praktiske teknikkene, men nedtonet verdensanskuelse og religiøse ritualer slik at metoden skal kunne tilbys mennesker uavhengig av religion og kultur. Det har vært en eksplosiv vekst i forskning på mindfulness-metoder de siste 20 åra innenfor medisin og psykologi.

Appen består av mindfulnessøvelser med henholdsvis 4, 10 og 20 minutters varighet, en klokkemeditasjon og en kalender som gir påminnelser om planlagte mindfulnessøvelser. Appen inneholder også Ole Christer F. Lunds innføringer om sentrale mindfulnesstemaer.

Appen er særlig utviklet med tanke på tre grupper:

1) De som allerede driver med meditasjon eller går på mindfulnesskurs, og som ønsker en hjelp til å få til de daglige oppmerksomhetstrenings-øktene i hverdagen

2) de som er nysgjerrige på noe nytt, og som liker å teste ut og utforske nye ting innenfor teknologi og psykologiske tilnærminger

3) de som ønsker å bruke appen som selvhjelp til å redusere stress, eller som går i psykologisk behandling og bruker appen som en form for hjemmeoppgave mellom terapitimene.

Appen finnes både for Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.idealdev.mindfulness&hl=no 

og for iPhone: https://itunes.apple.com/dk/app/imindfulness/id473747142?mt=8&affId=1794437.