prinsipp
1. Alle mennesker er forskjellige. Og bør gjøre alt som står i deres makt for at det skal fortsette å være slik.

2. Alle mennesker har blitt gitt to mulige type handlinger: utførelsen av handlinger og utøvelsen av kontemplasjon.  Begge leder til samme sted.

3. Alle mennesker har fått disse to kvalitetene:  kraft og talent. Kraften driver en person til å fullføre sin egen skjebne, mens talentet forplikter en til å dele med andre det som er godt i en selv.

4. Alle mennesker har fått en dyd: muligheten til å velge. For den som ikke bruker denne dyden, blir den en forbannelse – og andre vil alltid velge for en.

5. Alle mennesker har rett til to velsignelser, som er;  velsignelsen til  å gjøre det rette, og velsignelsen til ta feil. I sistnevnte tilfelle er det alltid lærdommens vei som fører til det rette.

6. Alle mennesker har sine egne seksuelle profil, og bør utøve den uten skyldfølelse – forutsatt at han/hun ikke tvinger noen andre til å utøve den sammen med seg.

7. Alle mennesker har sin egne personlige fortelling som skal leves ut, og dette er grunnen til at de ble født. Den personlige fortelling åpenbares gjennom personens begeistring for det hun / han gjør. PS:  Fortellingen kan forlates i korte perioder, forutsatt en ikke glemmer den og returnerer så snart som mulig.

8. Alle menn har en  feminin side, og alle kvinner har en maskulin side. Det er nødvendig å bruke disiplin med intuisjon, og å bruke intuisjon objektivt.

9. Alle mennesker må kunne to språk: samfunnets språk og tegnenes språk. Det første språket tjener til kommunikasjon med andre, det andre tjener til å tolke budskap fra Gud.

10. Alle mennesker har rett til å oppsøke glede, glede forstått som noe som gjør en selv glad, men ikke nødvendigvis gjør andre glade.

11. Alle mennesker må holde galskapens flamme i live i seg selv. Og samtidig oppføre seg som en normal person.

12. De eneste feil som er av alvorlig art er de følgende:  

Å ikke respektere andres rettigheter

Å la seg selv bli lammet av frykt

Å bære på dårlig samvittighet

Å tenke at en ikke fortjener de gode og dårlige hendelsene som skjer en i livet

og

Å være en feiging.

13. Vi erklærer herved slutten på delelinjen mellom det hellige og det verdslige: fra nå av er alt hellig.

14.  Alt som er gjort i nåtiden, påvirker fremtiden gjennom konsekvenser,  og fortiden gjennom forløsning.

15. Det umulige er mulig.

~Paulo Coelho