1.Du er enestående

2.Du er verd mer enn noen kan måle
3. Du kan noe som er spesielt for deg
4.Du har noe å gi andre
5.Du har gjort noe du kan være stolt av
6. Du har store ubrukte ressurser
7. Du duger til noe
8. Du kan godta andre
9. Du har evne til å forstå og lære av andre
10. Det er noen som er glad i deg

~Erling Førland