sanctuaryAnita Karlsen fra Reikipausen har sendt inn denne teksten til Zuna. Kanskje noen kjenner seg igjen?

Det er noen år siden jeg leste trilogien «Samtaler med Gud» av Neale Donald Walsch. For meg var dette noen av de første bøkene jeg leste som var med på å begynne å åpne meg opp for en dypere forståelse av virkeligheten og hva Gud egentlig er.  

Nå har jeg tatt fram bøkene igjen og ønsker å lese dem en gang til for å se om jeg får enda bedre tak i og forståelse for materialet. I dag er jeg også mye klarere for å faktisk benytte visdommen i bøkene i mitt daglige liv. En ting er å lese en bok for så å legge den til side, en helt annen ting er det faktisk å anvende det man har lært.

En ting jeg stusset litt over før jeg begynte på bøkene var om det faktisk var mulig å føre en samtale med Gud. Som ung bad jeg mye og ofte til Gud, men uten å få noe svar. Jeg konkluderte til slutt med at den kristne Guden, som jeg hadde lært om, ikke fantes.

I dag har jeg fått en helt annen forståelse av hva Gud faktisk er, og ikke er. Denne forståelsen har bl.a. bøkene til Neale Donald Walsch bidratt til. Jeg har fått tilbake troen på Gud. Men for meg er ikke lenger Gud et individ som ser og vet alt, og som har rett til å dømme over hva som er riktig og galt, og avgjør min skjebne etter at dette livet er fullført.    

Nå ser jeg Gud som en energikilde som har den høyeste mulige frekvensen. Det er en evig strøm av ren kjærlighet og sannhet som strekker seg ut og gjennomsyrer hver eneste krok av universet, alle menneskene, dyrene og plantene, vannet, vinden og fjellene. Hver og en av oss har full tilgang til den kildeenergien, men vi må velge den. Velge å høre den og la den strømme gjennom oss.

At jeg ikke fikk noe svar fra Gud da jeg var yngre, var nok fordi jeg ikke visste hvordan Gud snakket eller hvordan jeg skulle lytte. Gjennom bøkene til Neale Donald Walsch fikk jeg viktige innspill på hvordan Gud kommuniserer med oss. Denne kommunikasjoen kan skje på flere måter.

For eksempel gjennom erfaring. Men for å skjønne denne type kommunikasjon, må man gjerne ha levd en stund. Samtidig må man være villig til å se nærmere på de situasjonene i livet der man stadig gjentar de samme «feilene». Velg annerledes, hvisker Gud. Så lenge man ikke vil eller ikke greier å velge annerledes, ender man opp med de samme «feilene» – ofte gang på gang, gjennom hele livet. Eller helt til man faktisk velger å velge annerledes.

En annen måte Gud kommuniserer med oss på, er gjennom tanker. Hvor kommer egentlig tankene våre fra? Vi mennesker har ofte en tendens til å tro at hodet vårt er et lukket system der ingenting går verken ut eller inn. Det som er i hodet, det er der bare. Vi tenker at tankene ikke har noen innvirkning på det som skjer utenfor hodet, og det som skjer utenfor hodet, ikke har noen innvirkning på det som skjer inni hodet. Men slik er det ikke, dette viser også ny forskning oss. Så hvor kommer f.eks. tankene fra, da? Når en ny ide plutselig dukker opp, eller en helt ny tanke vi ikke har tenkt før, en ny forståelse … Kan dette komme fra Kilden?

Gud kan også kommunisere med oss via følelser. Dette er den måten jeg lettest kjenner igjen Gud i min hverdag på. Denne lille følelsen i hjertet som alltid viser meg vei i retning av det som er til mitt høyeset beste i enhver situasjon. De fleste av oss har mange stemmer i hjertet, men det er bare en av dem som er Guds stemme. Ofte kan det være vanskelig å vite hva som er hva. En viktig rettesnor jeg har lært meg, er at Guds stemme alltid gjenspeiler kjærlighet, glede og sannhet.

Når jeg ser meg i speilet om morgenen og jeg er ekstra trøtt, så er det for eksempel av og til en følelse i hjertet som sier «Du ser fæl ut i dag». Dette er ikke Guds stemme, for det gir meg ingen glede. Dette er ikke begrunnet i kjærlighet, og det er på ingen måte sant. Stemmen som reflekterer det høyeste beste, er Guds stemme. Hva dette er, varierer selvfølgelig fra person til person og hvor hver enkelt står i livet. Så for noen kan Guds stemme denne morgenen si «Selv når du er trøtt, er du verdens flotteste kvinne» for andre kan den si «Det er ikke så ille, gi deg selv tid til å våkne først».
Du får aldri høre noe som ligger utenfor din egen sannhet. Så det som er til ditt høyeste beste, er toppen av det du kan tillate å være sant, der og da. Hvor du legger lista er opp til deg, ikke opp til Gud. Kilden gjenspeiler det som er sant for deg, uten å ta stilling til det eller ha en mening om det.

Selv i dag når jeg vet hvordan Kilden snakker, syns jeg det kan være vanskelig. Det er ikke alltid så lett å ta den lille følelsen i hjerte på alvor. Stemmen i hjertet kan f.eks. si meg at jeg skal dra og besøke min gamle mormor i den ene friuken jeg har til rådighet, for der finner jeg ro og påfyll – og noe som er ekte. Men da er det straks andre stemmer som kommer med innevendinger. Og disse roper gjerne høyere. En sier «Men da blir mamma og pappa lei seg over at jeg ikke kommer til dem». En annen sier «Du har en hel leilighet som må vaskes. Du har ikke vaske ordentlig på flere år».

Jeg har heldigvis lært å gjenkjenner dette indre kompasset som alltid forteller meg hva som er min sanne vei å gå. Men det er ikke alle tider jeg er modig nok til å faktisk følg og gjøre det jeg vet er riktig for meg. Jeg håper at jeg etterhvert også kommer dit at jeg automatisk følger denne stemmen. For da tror jeg nok livet blir enda enklere å leve!    

 – Anita Karlsen fra http://www.reikipausen.no/