I sin nyttårstale oppfordret Kong Harald oss til å bli de menneskene som vi er født til å være. Jeg tar det som en utfordring til å velge en annen type nyttårsforsett enn de jeg har pleid å ha.

Derfor har jeg har stilt meg selv spørsmålet:  Hvem er jeg født til å være?

Jeg er født til å være et menneske med mot.
Til å være et menneske som våger å se forbi den kulturelle forestillingen om og de lokale forventningen til hvem jeg skal være – hvordan jeg skal se ut, hva jeg skal strebe etter og hvilket innhold og fokus mitt liv skal ha.

Jeg er født til å være et menneske med aksept og omsorg for andre mennesker.
Dette forutsetter at jeg har aksept og omsorg for meg selv, og være trygg nok til å sette sunne grenser for hvilke relasjoner jeg inngår i og ta ansvar for hvordan jeg lar andre påvirke meg.

Jeg er født til å føle entusiasme og livsglede når jeg våkner om morgenen.
Det innebærer et ansvar for å kjenne etter hva som gjør mitt liv interresant og givende. Det innebærer å våge å være åpen for erfaring og utvikling.

Jeg er født til å være sterk nok til å ikke la meg styre av andre menneskers forsvarsmekanismer.
Jeg vil ikke la kynismen, sarkasmen, usynliggjøring og de andre negative kreftene i samfunnet gjøre at jeg føler meg liten, eller å hindre meg i si og gjøre det jeg synes er viktig.

Jeg er født til å være et menneske som ikke lar livet mitt styres av frykt og skam.
Jeg vil våge å være sårbar for å oppleve ekte glede, kjærlighet og nærhet.

Jeg er født til å akseptere mine egne personlige egenskaper.
For meg innebærer det å sette pris på at jeg er en introvert person som elsker å lære, forstå og fordype meg i tema som jeg synes er viktig. Ikke en person som er eller utgir seg for å være glad i fester, makeup, shopping, dameblader og bygdesladder for å føle meg akseptert av andre, eller for å passe inn i en mediaskapt og fiktiv virkelighet. Jeg skal våge å velge de menneskene og omstendighetene som gjør at jeg kan utvikle mine interesser og sterke sider.

Jeg er født til å føle fellesskap og nærhet til andre mennesker.
Det innebærer å tørre å by på meg selv til andre, og til å være åpen for å ta del i deres indre opplevelser når de byr på seg selv til meg. Det betyr også at jeg skal respektere at jeg ikke alltid kan oppnå en slik gjensidig relasjon til alle mennesker, men allikevel akseptere og sette pris på deres tilstedeværelse her på jorden, fordi jeg frydes av det faktum at vi mennesker er forskjellige.

Jeg er født til å føle takknemlighet for det livet jeg har fått..
Til å sette pris på de enkle gledene som møter meg hver dag. Til å bli sterkere av det vonde. Jeg er født til å oppleve mirakler, og til å selv velge hva jeg definerer som mirakler i mitt liv.

Jeg er født til skrive og publisere det for mennesker som føler det samme som meg.
Som føler at livet er for kort og verdifullt til å kun fokusere på vold, konflikter, materielle verdier, sensjasjoner, misunnelse, konkurranse, maktkamp negativitet. Som innser at et slikt fokus ikke er menneskeheten verdig, og ikke lenger er et spor vi vil følge.

Som ønsker et sted hvor man tror på likeverd og livsglede for alle mennesker.

Et sted som minner deg på det du på et eller annen nivå allerede vet –  at din oppgave er å bli den du er født til å være, uten å føle at den du er ment å være er en annen enn du er nå!  At du ikke er ment å være perfekt, men å være et ekte, levende menneske som erfarer, gjør feil, gjør det godt igjen, feiler igjen, og som allikevel aldri slutter å prøve.

At det kanskje ikke er snakk om å bli en annen enn du er akkurat nå, men å våge å være det uten frykt og skam. Ikke om å bli et godt eller bedre menneske, men å slippe fri godheten som allerede finnes i deg.

Min drøm for 2013 er at flere av oss vil gi hverandre tillatelse til å gjøre nettopp dette. Uten ironi, latterliggjøring, personforfølgelse, nedvurdering, skam og erting.

Før Kong Haralds holdt sin nyttårstale overhørte jeg et intervju hvor han ble spurt om hans svigerdatter hadde hans støtte i en kontroversiell sak. Ja, svarte han med den største selvfølgelighet. -Den har hun jo bestandig.

Når man er trygg og sterk i seg selv, finner man også styrke til å gi både sine nærmeste og hele kongeriket sin uforbeholde støtte til å være akkurat den de er født til å være.

Mitt nyttårsforsett for 2013 er å gripe den utfordringen. I år skal jeg benytte meg av friheten til å være den jeg er født til å være.