Det var en gang en mann som ikke kunne finne øksen sin. Han mistenkte at naboens sønn hadde stjålet den.Gutten gikk jo som en tyv, så ut som en tyv og snakket som en tyv.

Neste morgen husket mannen at han uken i forveien hadde glemt øksen på hoggestabben da han hogget ved. Da han senere samme dag så naboen sønn – så gikk, så ut og snakket gutten som hvilket som helst annet barn.