I dag vil jeg belyse et tema som det er helt nødvendig å skape bevissthet rundt for de som ønsker personlig og/eller spirituell utvikling.

Sladring, ryktespredning, baksnakking –  vi har alle på et eller annet tidspunkt tatt del i det. Så dersom du føler at anklagen treffer, så trenger du ikke nødvendigvis føle deg som et spesielt dårlig menneske av den grunn. Det er fort gjort å la seg rive med i denne type samtaler, og bli nysgjerrig på siste nytt. Å sammenligne sitt eget liv med andres er også naturlig, men hva oppnår du egentlig ved å snakke nedsettende om andre eller å gjenfortelle rykter du har hørt? Svaret er absolutt ingenting.

Sladder er til syvende og sist bare et meningsløst forsøk på å styrke sitt eget ego gjennom å svekke andre. Men å påpeke andres feil, mangler og problemer kommer aldri til å gjøre deg til et bedre menneske.

Når vi bestemmer oss for at vi ønsker å leve et liv med integritet, selvrespekt og indre fred, er det nødvendig å være ærlig med seg selv om hvordan vi bidrar til å skape negativitet og uro i oss selv og andre. Mange lever med lav selvfølelse og mindreverdighetskomplekser, og søker å bøte på dette gjennom å snakke nedsettende om andre mennesker. Dette er en simpel selvhevdelsesmekanisme som i større eller mindre grad lever i de fleste av oss, og som media bruker for alt det er verdt. Media har en normgivende effekt på befolkningen, og mange ser ut til å synes at det er naturlig og selvsagt med sladder og hets mot alt fra fotballspillere og politikere til nabobarna.

La meg først gjøre det klart at jeg synes det er viktig at vi har et samfunn hvor vi bryr oss om hverandre. Dersom vi opplever at andre mennesker har problemer som vi ønsker å hjelpe de med, er det ofte en god idé  å snakke med de riktige menneskene (eller instansene) for å  kunne hjelpe dem. Jeg mener absolutt ikke at vi skal holde øyne, ører og munn lukket i forhold til våre medmennesker. Det betyr derimot ikke at det er greit å forkle sladderet som bekymring som du ønsker å lufte for alle i nabolaget, på arbeidsplassen eller andre steder du beveger deg.


5 grunner til å slutte å sladre om andre

 

1. Ryktene lever sitt eget liv.

Husk at en fjær lett blir til fem høns. Til og med de relativt uskyldige slengbemerkningene du kommer med om andre mennesker som du av en eller annen grunn i øyeblikket er irritert på, kan meget lett begynne å rulle som en snøball. Og har den først begynt å rulle, er det svært vanskelig for deg (og andre) å stoppe den. Innen snøballen treffer målet, kan den være av en så stor størrelse at den kan forårsake enorm skade på menneskets selvfølelse og relasjoner. Å høre sladder og rykter om seg selv er ydmykende, vondt og isolerende – det kan gjelde like mye for voksne som for barneskoleelever! Dette kan bli noe du kan bli nødt til å leve med på samvittigheten, og dersom du ikke er en ekstremt kynisk person, er ikke det noe du ønsker deg.

2. Du setter deg selv i et dårlig lys.

Alle vet at sladder selger, men ikke bruk sladder for å selge deg selv til andre mennesker! Dersom du blir kjent som en sladrer vil du muligens være den første alle kommer til for å høre detaljene om den siste bygdesladderen. Men er det virkelig en rolle du har lyst til å ha? Ville du ikke føle deg bedre dersom du var en person som andre følte at de kunne stole på og betro seg til, uten å frykte at deres privatliv er dagens snakkis i morgen? 

3. Du skaper negativ energi.

Sladring fører til usikkerhet og utrygghet i alle sosiale miljøer – det skaper et klima hvor mennesker blir redde for å være seg selv, redde for å være sårbare, usikre på de rundt seg – og slike steder er sjeldent miljøer med god trivsel – enten det er på skolen, i nabolaget, i slekta eller på arbeidsplassen. Jovisst kan det være morsomt å le av (eller spy ut eder og galle om) andres tabber og tilkortheter der og da, men dersom du er et menneske med integritet og selvrespekt så vil du gå derfra med en vond smak i munnen og negative følelser i kroppen. Baksnakking skaper mye negativ energi, i det som ellers kunne vært et fredfylt og gledesfylt sted å være sammen med andre mennesker. Når du begynner å bli bevisst på hvordan du sladrer, lytter til sladder og sier deg enig i sladder, så har du muligheten til å stanse det. Bevissthet kommer først, deretter kommer motet.

4. Det hindrer mer konstruktive samtaler.

Eleanor Roosevelt sa: «Great minds discuss ideas, average minds discuss events, small minds discuss people.» 

Ondsinnet sladder er rett og slett ganske usselt og smålig. Det er en svært lettvint og simpel måte å forsøke å hevde seg på. Når du har startet din reise på veien mot et mer helhjertet liv med integritet og verdighet, så kommer det til et punkt hvor du må finne andre samtaleemner. Dette kan kreve mot til å være den som kort og kontant avslutter ondsinnet sladring med å føre fokus over på noe annet – og på sikt kan du også bli nødt til å finne andre måter å føre samtaler på. Dette vil kunne bli krevende, da du må tilføre samtalene noe annet. Kanskje må du begynne å gi av deg selv på en ny måte for å fange andre menneskers interesse. Men ettersom tiden går og du blir tryggere på deg selv, vil du oppleve at disse samtalene er mye mer givende, oppløftende og lærerike enn de du pleide å ha tidligere!

5. Dårlig karma.

Åjada – når du snakker negativt og nedsettende om andre mennesker, vil du sende signaler om at det er greit at de snakker om deg på samme måte. Du kan ikke kontrollere andre menneskers handlinger, og dermed ikke forsikre deg mot at andre skal sladre om og baksnakke deg. Men du kan leve på en måte som gjør at når andre snakker stygt om deg – så er det ingen som hverken vil eller ønsker å tro dem.

Det finnes andre veier til god selvfølelse, hyggelige samtaler, fellesskap og verdighet,  enn ved å snakke nedsettende om andre mennesker. Dersom du er oppriktig bekymret for et medmenneske, føler deg mindreverdig i forhold til noen eller ligger i en konflikt  er det ofte best å snakke MED, og ikke OM, denne personen. Mange av oss har en gryende bevissthet rundt disse mekanismene og forståelse for hvordan vi opererer eller har operert for å selv føle at vi hører til og at vi ikke er dårligere enn andre mennesker.

Fremdeles er det mange som trenger en påminnelse. La oss gå sammen for å bekjempe janteloven og bygdedyret, og den negative innvirkningen den har på oss alle. Ta et bevisst valg om å tenke gjennom hvordan du snakker om andre, hvorfor du gjør det, og hva som vil være mer konstruktive måter å forholde seg til disse følelsene på.

Zuna ønsker deg lykke til!