Lider du av noen av disse symptomene?

1. En økt tendens til å la ting skje heller enn å prøve å få ting til å skje.
2. Hyppige anfall av smiling.
3. Følelsen av å være forbundet med andre mennesker og med naturen.
4. Hyppige overveldende episoder av takknemlighet.
5. En tendens til å tenke og handle spontant snarere enn ut fra frykt som er basert på tidligere erfaringer.
6. En umiskjennelig evne til å nyte øyeblikkene.
7. Tap av evne til å bekymre deg.
8. Tap av interesse i konflikter.
9. Tap av interesse for å tolke andres handlinger.
10. Tap av interesse for å dømme andre mennesker.
11. Tap av interesse i å dømme og bebreide seg selv.
12. Økt evne til å elske andre uten å forvente noe tilbake.

“Meet everyone and everything through stillness rather than mental noise.” – Eckhart Tolle