“BORN TO BE WILD” is a Warner Bros. Pictures release. © 2011 Warner Bros. Entertainment, Inc.

En mann bråstoppet en dag idet han passerte en liten gruppe elefanter. Han ble overrasket over at disse enorme skapningene sto bundet fast med et lite, tynt tau festet fra føttene deres til et tre. Ingen kjetting, ingen bur. Det var helt åpenbart at elefantene når som helst ville kunne bryte seg fri vekk fra hindringen, men av en eller annen grunnn gjorde de det ikke.

Dette forbauset mannen. Da han oppdaget en dyretemmer i nærheten spurte han hvorfor disse dyrene bare sto der og ikke gjorde noen forsøk på å komme seg løs og ut i frihet. “Vel,” sa dyretemmeren, “når de er veldig unge og mye mindre bruker vi tau av samme størrelse til å binde de fast, og i den alderen er tauet for sterkt til at de greier å rive seg løse. Når de vokser opp, er de blitt betinget til å tro at de uansett ikke greier å befri seg selv. De tror at tauet fortsatt vil holde dem fastbundet, så gjør aldri noe forsøk på å bryte seg fri.”

Mannen var fascinert!  Disse fantastisk mektige dyrene kunne når som helst bryte fri fra det som holdt dem fast, men fordi de trodde de ikke kunne så ble de stående bom fast resten av livet!

Akkurat som elefantene er vi mennesker også betinget til å tro at vi ikke kan bryte fri fra de begrensninger som vi tror finnes rundt og i oss. Vi har vokst opp med “sannheter” om hva vi kan og ikke kan gjøre, hva som er mulig og ikke mulig for oss, og mange stiller aldri spørsmålstegn ved disse grunnleggende antagelsene. Men i motsetning til elefantene så har vi mennesker faktisk mulighet til å revurdere og reflektere over de forestillingene vi har om oss selv og verden.  Når disse erkjennelsene slår rot kan vi lett bryte oss fri og slippe løs vår fantastiske kraft, godhet og kreativitet. Akkurat som et lite tau ikke kan holde tilbake en mektig elefant, kan heller ikke simple antagelser holde deg tilbake fra det livet du ønsker deg.

 

“Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure.” -Marianne Williamson