I de fleste vestlige land ligger skilsmisseraten i dag på nærmere 50 prosent, og i de ekteskap og forhold som tross alt overlever opplever mange følelser av tomhet, sorg og bitterhet.

Den australske psykiateren, foredragsholderen og forfatteren Russ Harris (som tidligere har skrevet boken Lykkefellen) har gitt ut boken ACT with love som er basert på Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Dette er en terapiform som tar utgangspunkt i mindfulness, eller oppmerksomt nærvær som vi sier på norsk.

Hariss er opptatt av å understreke at muligheten for å skape et rikt og meningsfullt liv økes markant dersom man aksepterer ubehag som et uunnvikelig del av det å være et levende menneske. Han hevder at populære myter og forestillinger om kjærlighet gjør at vi sliter med å akspetere og forholde oss til realitetene i kjærlighetsforhold.

Den ubehagelige sannhet er at det ikke finnes noe slikt som en perfekt partner, at alle par krangler og at følelser kommer og går på samme måte som været endres. Men dette betyr ikke at man ikke kan ha forhold med glede, nærhet og romantikk!

Russ Harris gir oss 11 tips til hvordan vi kan ta bedre vare på parforholdet

1. Kom tilbake til forholdet – gå bevisst inn for å lede oppmerksomheten din tilbake til relasjonen. I mindfulness snakker man om å komme tilbake til pusten – som faktisk er lett å glemme. Det er viktig å ha en evne til å komme tilbake sammen med sin tilstedeværelse og sitt engasjement om man har vært  fraværende og uengasjert, eller opptatt med andre ting,  i en periode.

2. Bli bevisst negative tanker som du har om partneren din, som f.eks tanker om hva han eller hun skal og må, eller tanker som begynner med “Hvis han / hun bare kunne være …” Det første du må gjøre er å legge merke til at tankene er der og kverner rundt i hodet ditt: Oi, nå holder tankene mine på med den gamle historien som sier at  “Min mann / kone er udugelig.” Så kan du distansere deg selv gjennom å heller starte setningen i tankene dine med “jeg tror at min kone / mann er …”. Aller best er det om du kan skape enda større avstand til dine egne tanker ved å starte med  “oi, nå tar jeg meg selv i å tenke at min kone / mann er …”

3. Ikke la følelsene overta styringen. I mindfulness lærer vi at selv om følelsene er som de er, så kan du kontrollere handlingene dine. I et langvarig forhold er det forskjell mellom følelser av kjærlighet og handlinger av kjærlighet. Følelser kommer og går, skiftende som været – og de kan vi ikke kontrollere. Men våre handlinger styres av en annen slags følelse som ikke er like intens. Så du kan lære eller bestemme deg for å handle ut fra dine verdier. Par som holder sammen opplever gjerne at de forelsker seg igjen og igjen, og har perioder hvor følelsene de har for hverandre intensiviseres.

4. Det er viktig å tilgi. Hvis man klamrer seg fast til tidligere urett og alt man noensinne har følt seg såret over så vil ikke gamle sår gro og helbredes. Da gir man ikke forholdet en reell sjanse til å overleve i framtiden.

5. Tilbring kvalitetstid sammen. Sett av tid i kalenderen til å være sammen med partneren. Og da må dere ikke bare gå på kino! – dere må virkelig være sammen og ha fokus på hverandre.

6. Vær mentalt til stede når dere er hjemme. Slik bevarer du kontakten med partneren og legger grunnlag for en tilbakevendende spirende nysgjerrighet på den han/henne. Utforsk! Vi vet mindre enn vi kanskje tror om partneren vår. Trenger dere hjelp til å starte og holde slike samtaler i gang?  I Australia finnes det samtalekort for par, alle med enkle spørsmål som f.eks “hva er din favorittmusikk?”, “hvilken bok har gjort sterkest inntrykk på deg?”

7. Sett dere mål for de neste fem årene. Det kan være fornuftig å snakke med hverandre om hvordan dere ser for dere livet i nær og fjern fremtid. Hva ønsker jeg å oppnå, hva vil jeg gjøre meg ferdig med? Overraskende mange vet ikke hva partneren mener, tenker og ønsker seg i livet.

8. Snakk konstruktivt med hverandre når behovene og ønskene deres kolliderer. I mindfulness ser man for seg et anker som holder en på plass gjennom følelsesstormene. Ankeret tar ikke bort følelsene, men kan være et solid forankringspunkt som hjelper dere å snakke rolig med hverandre.

9. Lær deg å be om det du ønsker og si nei til det du ikke vil! Det gjør forholdet sterkere.

10. Hai eller hundevalp? Er du den aggressive partner som må mates for å forholde deg rolig, eller valpen som kommer tilbake med kjærlighet og en logrende hale uansett hvor ille den ble behandlet? Se punkt 9.

11. Tenk nøye gjennom hvilke egenskaper du ønsker at din personlighet og oppførsel skal domineres av. Det finnes hundrevis av måter å være på og å være sammen på! Også med tanke på personlige behov kan du sette dine egne mål basert på dine verdier. Hvordan ønsker du for eksempel å oppføre deg når dine behov ikke blir tilfredsstilt i forholdet? Se punkt 8.

Kilde: ACT with love, Russ Harris (2012)

“Love is not about finding the right person, but creating a right relationship. It’s not about how much love you have in the beginning but how much love you build till the end.”