Foto: Gareth Weeks

Det lar seg vanskelig gjøre å unngå å høre om all verdens elendighet og urettferdighet. I dag opplever vi en konstant strøm av informasjon, tilgjengelig 24-timer i døgnet, 7 dager i uka. Dette får oss til å undre, hva i all verden er det som er riv ruskende galt med verden i dag? Hva er det egentlig som skjer? Krig, terrorisme, hungersnød, sykdom, politisk  uenighet, finanskriser, global forurensning, tsunamier, tornadoer, jordskjelv, vulkaner, snø- og jordskred og så videre og så videre.

Tusenvis av mennesker rammes av forferdelige hendelser av ulik art hver dag. Når man er vitne til alle prøvelsene og all lidelse som uskyldige mennesker blir utsatt for gjennom disse hendelsene , så blir menneskets tro på livet virkelig satt prøve. Men mennesket er rasjonelt av seg, og det leter etter mening i det som skjer. Men når slike grufulle hendelser rammer mennesker, så faller den beste forklaringen på at det nemlig skjer helt tilfeldig, det rammer blindt, det er uhell som vi aldri helt kan ha kontroll over. Mens krig er urettferdig, og syke maktmennesker dukker opp over alt. Det meningsløse og urovekkende blir skapt av uheldige omstendigheter, der uheldige mennesker tilfeldigvis befinner seg i nedslagsfeltet for det meningsløse.

Men hva hvis det fantes en helt annen måte å se på slike hendelser? En mye vanskeligere, men likevel mer selvutviklende måte å tenke på? Du har kanskje innsett at du ikke kan redde verden alene. Og du har kanskje allerede forstått at det du ikke vet, det har du ikke vondt av. Men dette handler ikke om at vi skal overse det vonde som rammer uskyldige. Det handler heller ikke om å legge skyld på noen. Men det som er så viktig å forstå, er tanken om at den eneste personen som disse hendelsene skjer med, er deg. Fordi du har hørt om det, du har sett at det skjer, du vet at det hender noe vondt med noen. Grunnen til at dette er så viktig å forstå, er at du kan bli bevisst på din persepsjon, og dermed blir du bevisst på hva som tiltrekker din oppmerksomhet.

Når du blir obs på hvor du styrer din oppmerksomhet, blir du også klar over hva det er som skaper ditt verdensbilde. For hva er fakta om verdens tilstand? Det er ingenting som er mer viktig for deg enn hva du tror om verden og omgivelsene rundt deg. Disse sannhetene former hver fakta du blir obs på, noe som igjen styrer all din energistrøm, noe som igjen påvirker og setter sitt preg på omgivelsene og verden rundt deg.

Nøkkelen er hvordan du velger å oppleve verden.

Hva ser du egentlig rundt deg? Ser du fortvilelse, hat, tilfeldigheter, sorg eller frykt? Hvis du gjør det, betyr det at din kropp opptar og sender ut en energi som også oppfatter og søker etter å se mer av dette. For alt det syke i verden, er ikke din feil, det er rett og slett slik ting er. Og du anstrenger deg ubevisst for å få dette bekreftet ved å se etter mer som bekrefter at ting er slik.

Eller, ser du muligheter, tro, fullkommenhet, glede og kjærlighet? Hvis du gjør det, betyr det også at din kropp har en energi som tar opp i seg og sender ut mer av dette. Det gode rundt deg er ikke din skyld, men det er bare rett og slett slik ting er. Og du anstrenger deg ubevisst for å få dette bekreftet – og blir lettere oppmerksom på det som gir deg en bekreftelse på at alt er godt.

Dette handler ikke om å bevisst overse alt det vonde som skjer rundt deg. Faktisk så handler det om det stikk motsatte. Det handler om å ha en sterk bevissthet om å vite hva du ser. Og det handler om å tro sterkt på hva du ønsker å se mer av i din verden. Ved å skape en bevissthet rundt dette, vil du oppdage at din egen energi og styrke faktisk kan skape de riktige forholdene som trengs for at du skal kunne oppleve verden slik du ønsker å se den. 

Det starter alltid – og ender alltid med deg selv.

Dette handler ikke om egoisme. Det handler om å ta tilbake retten til sin egen energi og retten til å selv styre egen persepsjon. Media vil alltid være sensasjonssøkende, fordi vi mennesker synes ikke at godt nytt er nyheter. Det selger ikke. Men vi fortaper oss i flommen av alle de dårlige nyheter. Og vår energi sitter løst i alle tanker og bekymringer over alt som skjer langt utenfor oss selv. Og vi absorberer all negativitet, så lenge vi ikke vet hvordan vi skal finne tilbake til det opprinnelige gode i oss. Det er greit å ha empati og medfølelse for andres lidelser. Men å miste troen på at mennesket og verden ..? Og å miste alt håp om at livet er fullkomment slik det utfolder seg? Nei, ikke hvis du virkelig vil forandre verden.

Det kommer alltid mye mer godt ut av å ha troen på at livet gir deg alle muligheter. Gjennom alle gode eller tøffe erfaringer og alt vi er vitne til, skal hver og en av oss kunne lære noe nytt om oss selv. Veien mot fred skapes i oss selv først. Når vi blir bevisst på at vi faktisk har en egen indre styrke, kan vi øse av den gode energien som trengs for å skape en bedre verden rundt oss.  

“Darkness cannot drive out darkness;
only light can do that.
Hate cannot drive out hate;
only love can do that.”