Å virkelig lytte til hverandre er roten til forståelse og forsoning mellom mennesker. Å lytte til andre mennesker innebærer vilje til å få tak i  en annen persons opplevelse og ta del i deres virkelighet, selv om det er ubehagelig eller ikke stemmer overens med vår egen oppfatning. Å lytte er å vise respekt for en annens virkelighetsoppfatning, i motsetning til å insistere på eneretten til forståelse av virkeligheten.

Når du lytter til et annet menneske kan du trene deg på å forstå hva som ligger under overflaten, og som rører seg i de indre lagene av den andre. Det er en mulighet for nærhet, aksept og forståelse mellom to mennesker.

Men det krever at vi setter på pauseknappen på vår egen tankestrøm og åpner oss for å ta inn en annens sannhet. Uten dom. Uten forsvar. Uten motbevis.

For å åpne våre hjerter for andre, må vi lytte godt til hva de har å si. Dette kan høres relativt enkelt ut, men det er ikke lett. Når folk flest sier at de “lytter”, særlig i anspente situasjoner, mener de egentlig at de biter seg i tunga mens de venter på en anledning til å si det de selv tenker.

Men å vente utålmodig med en sammenbitt tunge og et heseblesende sinn, mens vi planlegger vår neste innsigelse, er ikke lytting, ei heller er det samtale – det er mental og verbal krigføring.

I en kultur som opphøyer handling, multitasking og det å fylle alt som oppleves som tomrom,  har kunsten å lytte gått tapt. Når tankene er fulle av TV-serieplott, nyhetsoverskrifter, radiodebatter, Facebookstatuser og to-do lister, er det vanskelig å sette seg ned med de menneskene vi bryr oss om og lytte. Barna er de som lider mest under dette, men selvsagt påvirker det alle relasjoner i negativ retning. Selv i de beste forhold er det krevende å lytte, og når vi føler oss sinte, såret eller angrepet, blir det enda vanskeligere.

Jim Carrey fortalte at krigføringen tidligere foregikk til og med når han var alene. Tankene hans var fulle av planlegging av hva han skulle si neste gang han traff visse personer, og hva han skulle svare hvis denne personen sier datt, og hvordan jeg skal fnyse hvis han sier ditt,  hvordan han skulle sette den andre på plass, hvordan han skulle bevise at han har rett og den andre tar feil. Noen som kjenner seg igjen?

Da er det på tide å trekke pusten dypt, og si til seg selv : “Hva er det jeg driver med? Denne personen er ikke her en gang, og allikevel skaper jeg denne konflikten i mitt eget hode. Dette tjener ingen annen hensikt enn å skape negative følelser og drama i mitt eget liv.”

Etterhvert vil du kanskje innse at hverken verbal eller tankemessig krigføring er noe som fører noe godt med seg. Du vil oppdage verdien i å lytte til et annet menneske.

10 tips til hvordan du kan bli en bedre lytter:

1. Forplikt deg til å lytte. Lytting er en ferdighet som alle kan lære. Alt som trengs er intensjonen: “Jeg vil lære å lytte.”

2. Start med enkle samtaler. Øv på å lytte i situasjoner der du føler deg trygg på at du ikke har noe å tape:  mannen i køen bak deg, en nabo som stikker innom for en kaffekopp, de andre foreldrene du treffer når du henter i barnehagen eller andre ukompliserte settinger.

3. Legg merke til hvor tankene dine vandrer. Forsøk å observere tankene dine uten å dømme deg selv. Legg merke til hvor ofte tankene dine vandrer til fortiden og fremtiden, og hvordan de sjeldent har fokus på det du holder på med, eller samtalen du er i, akkurat nå.

4. Hent tankene dine tilbake til nået, rett oppmerksomheten mot samtalen og den du snakker med. Når du oppdager at hjernen din ikke lenger er fokusert på hva den andre personen sier, må du lede tankene forsiktig tilbake. Lytt igjen. Gjør dette hver gang du merker at tankene begynner å vandre.

5. Ikke rot til samtalen med dine ideer, erfaringer og meninger. Vær stille eller si ting som viser at du er nysgjerrig på å høre mer. “Ja? Fortell mer.” Eller, “Det er interessant. Hvorfor føler du det sånn?”

6. Respekter den andres menneskelighet. Husk at personen framfor deg er et menneske med følelser og behov og ideer som bør respekteres på lik linje med dine. Ditt liv vil bli beriket gjennom å forstå hva som bor i andre mennesker.

7. Etterhvert kan du øve i mer utfordrende situasjoner.  Når du er komfortabel med lytting i ikke-truende situasjoner, kan du prøve å lytte i situasjoner hvor du har mer på spill.

8. Lytting betyr ikke at du må være enig. Bare fordi du har valgt å lytte dypt til en annen persons synspunkter og tanker, så betyr ikke det at du må endre dine egne synspunkter. Det er faktisk heller ikke nødvendig at du får fram dine egne.  Det finnes en enorm følelse av tilfredsstillelse og glede i å innse at man bare kan være stille. At verden ikke går under selv om du ikke gir uttrykk for dine konfliktfylte tanker om alt som skjer. Å observere er minst like givende som å delta i krigføring.

9. Observer dine følelser. Når du lytter i en konfliktsituasjon, vil alle typer følelser oppstå. Legg merke til dem, men ikke uttrykk dem. Følg dine reaksjoner og svar, gå deretter tilbake til å lytte. Minn deg selv på at ditt mål ikke er å vinne, men å forstå. I nære relasjoner vil du også ha ønske om å akseptere og være glad i den andre, og føle nærhet til  han eller henne.

10. Ikke forvent perfeksjon. Hensikten med disse øvelsene er ikke å bli perfekt, hensikten er å gradvis øke evnen til å konsentrere seg, til å lytte, og å bevisstgjøre deg selv på hvordan ditt sinn fungerer.

Hvis vi virkelig ønsker å nå inn til et annet menneskes hjerte, må vi være i stand til å lytte til hva den person har å si. Vi må også være forberedt på å høre den brutale sannheten. Men en annen persons brutale sannhet er ikke nødvendigvis din sannhet.  Når vi har tatt oss tid til å kjenne vår egen sannhet, så vil ikke det å lytte til hva en annen person har å si føles truende på samme måte. Det å høre en annen persons versjon av virkeligheten kan være smertefullt, men det er som regel en forløsende smerte.

Noen ganger kan man oppleve at aktiv lytting bekrefter vår største frykt: at forsoning, forståelse og nærhet ikke er mulig. Men langt oftere fører det til at dører åpner seg.  Når vårt mål er å virkelig bli kjent med den andre, snarere enn å vinne, kan lytting lede oss til et sted med mindre drama, mindre aggresjon, mindre konkurranse, men med stor medfølelse, forståelse og vennlighet.

Out beyond ideas of right and wrong, there is a field. I will meet you there…