Det er to dager vi ikke skal engste oss for, to dager vi kan holde fri for frykt og bekymringer.

En av disse dagene er gårsdagen, med dens feil og angst, dens feilsteg og tabber, dens hodepine og lidelse. Gårsdagen har for alltid passert oss.

All verdens penger kan ikke gi oss gårsdagen tilbake. Vi kan ikke få usagt et eneste ord.

Gårsdagen er forbi.

Den andre dagen vi ikke skal engste oss for er morgendagen. Redsel og bekymring vil ikke kunne forandre den. Gleden og sorgen er ukjent i den ukjente morgendagen. Den er hinsides vår umiddelbare kontroll.

I morgen vil solen stå opp, kanskje bak et skylag, men den vil stå opp.

Men før den gjør det – har vi ingen formening om morgendagen, fordi den er ikke født ennå.

Dette tillater kun en dag – dagen i dag. Alle kan utkjempe en strid og overleve prøvelser av en dags varighet. Det er bare når du og jeg legger sammen byrdene av disse to fryktinngytende evigheter – i går og i morgen – at vi bryter sammen.

Det er ikke hendelser i løpet av en dag som driver et menneske til vanvidd – det er summen av bitterhet over noe som hendte i går, og frykten for hva morgendagen kan bringe.

Ingenting vil kunne skje i dag som vi ikke kan takle sammen.

“Realize deeply that the present moment is all you have. Make the NOW the primary focus of your life.”

? Eckhart Tolle i Det er nå du lever.