Folk kan ofte være urimelige, irrasjonelle  og selvfokuserte. Tilgi dem likevel. 
Når du er snill, kan andre mistenke deg for å ha onde, egoistiske baktanker. Vær snill likevel. 
Hvis du lykkes med noe, vil du tiltrekke deg falske venner og ekte fiender. Lykkes likevel. 
Hvis du er ærlig og oppriktig kan folk lure deg. Vær ærlig og oppriktig likevel. 
Det du tilbringer år og dag med å skape, kan andre rive ned på ei natt. Skap likevel. 
Om du finner roen og lykken i livet, kan andre bli misunnelige. Vær lykkelig likevel. 
Det gode du utfører i dag kan fort bli glemt. Utfør gode ting likevel. 
Når du gjør det beste du kan, blir det visst aldri bra nok. Gjør ditt beste likevel. 
Oppgjørets time vil uansett være mellom deg og Gud. Det var aldri mellom deg og de andre likevel. 
 

Dette diktet ble funnet på veggen i et av Mor Teresas barnehjem i Calcutta. Det er en omskrevet versjon av Dr. Kent M. Keith’s «Paradoksale bud» utgitt i et hefte for studentledere i 1968.