Med en moderne, hektisk livsstil er det viktig å ikke miste evnen eller ønsket om en dypere ro eller  kontakt med sitt indre. Mange travle mennesker ser ut til å ha mistet kontakten med denne dimensjonen av seg selv. I dag gir jeg dere derfor 5 tips til enkle måter å oppnå ro og avslapning på.  Forhåpentligvis vil det også gi deg mulighet til å komme i en tilstand som åpner for kontakt med noe dypere i deg selv – den meditative tilstand.

1. Meditasjon med fokus på pusten.

Dette er den enkleste og mest vanlige måten å meditere på. Finn et rolig sted, sett deg ned i en avslappet stilling og fokuser på pusten. Pust sakte inn gjennom nesen, hold pusten i 1-2 sekund, og pust ut igjen gjennom munnen. Du vil ganske raskt bli oppmerksom på om du har noen spenninger i kroppen, og slippe disse. Typisk støter man på to utfordringer under denne type meditasjon. Mange opplever å sovne, noe som kan være tegn på at de først og fremst har et udekket søvnbehov. Andre opplever at de ikke greier å stanse den konstante strømmen av tanker – bekymringer og vurderinger rundt alt som foregår i livet. Det kan være et poeng  å praktisere denne type meditasjon regelmessig og med tålmodighet, nettopp for å øve opp denne evnen. Legg merke til at tankene kommer – og la de gå. I begynnelsen vil nye tanker stadig melde seg, aksepter at de kommer – og la de gå. Gå tilbake til å fokusere på pusten din. I første omgang bør man ikke ha noen andre forventninger til meditasjonen enn at man skal lære seg å få et lite avbrekk fra tankene sine. I tillegg til den fysiske avslapningen, vil det lære deg mer om stressmestring enn noe annet her i verden.

2. Gående meditasjon

Dette er også en kjempefin måte å meditere på for nybegynnere. Oppsøk et stille og rolig sted i naturen, eller f.eks i en park. Ikke ha musikk på øret eller mobil i lomma! Gå sakte omkring i minst 20 minutter. Hold et rolig tempo, dette er ikke en treningsøvelse for fysikken. Det har ingen hensikt å prøve å løpe fra tankene sine.  Ta dype åndedrag, trekk inn luften og kjenn på luktene. Lytt til naturen og se med oppmerksomhet på alt rundt deg. Ta gjerne forsiktig på naturen med hendene. Bruk sansene dine og vær helt tilstede. Ikke forsvinn inn i tankenes verden rundt alt som skjedde i går, planer du har for framtiden, bekymringer og konflikter. Hold fokus på alt du opplever gjennom sansene dine her og nå.

3.Guidet meditasjon

Disse kan du finne mange av på internett. De varer vanligvis mellom 20-60 minutter, og går ut på at noen leder deg gjennom meditasjonen. Man starter med fokus på fysisk avslapning og pust. Dette gjør deg mottakelig for resten av meditasjonen, som ofte vil arbeide mot et mål som f.eks dyp avslapning, helbredelse av kroppen, kontakt med en dypere del av deg selv eller et annet mål.

4. Kosmisk meditasjon

Dette er en type meditasjon som har blitt særlig populær etterfølgende filmer og bøker om The Laws of Attraction som f.eks The Secret. Det finnes flere guidete meditasjoner for dette på internett. Noe av poenget er at man skal sende sine ønsker og mål til universet, som da vil returnere det du ber om. Her vil det da opplagt være viktig at man vet hva man gjør, slik at man ikke sender alle sine bekymringer og problemer ut som en ønskeliste til universet. Bruk kroppen, pusteøvelsene og tilstedeværelsen for å komme i meditativ tilstand og forestill deg hvordan livet ditt er når det går i oppfyllelse. Lev deg inn i denne forestillingen så godt du kan, se for deg hvordan du har det rundt deg, hvordan du vil føle deg og hva som vil skje når dine drømmer går i oppfyllelse. Noen som nevnte “when you wish upon a star”? 🙂

5. Binaural beats meditasjon

Dette er den nyeste og mest moderne måte å meditere på. Du laster ned og lytter til et spor som spiller en bakgrunnslyd, f.eks lyden av regn eller musikk. I tillegg avspilles det som kalles Binaural beats, som sender to forskjellige lyder, ett til hvert øre. Dette vil føre til at hjernen forsøker å skille mellom de små forskjellene i tonene som kommer til hvert øre. Dette fungerer som en snarvei til dyp meditativ tilstand! Ved å søke på Binaural beats på f.eks YouTube vil du finne mange eksempler på denne type meditasjon. Personlig vil jeg også anbefale et søk på Blisscoded sound som også kan lede deg til fantastiske meditasjonsopplevelser!

Lykke til!