Har du mistanke om at noen alltid går rundt og baksnakker deg? Hva skal du gjøre hvis du føler at noen går rundt og snakker stygt om deg, eller misliker måten du gjør ting på? Egoet vårt er den delen av oss selv som vurderer verden, omgivelsene og oss selv ut i fra tanker om hvordan ting bør være for at vi skal føle det godt med oss selv. Når vi oppfatter at noen ikke liker oss har vi ulike mekanismer vi kan ta i bruk for å beskytte vårt eget ego.

Her har du derfor 6 tips som stabiliserer ego

 • Usynliggjøring. Ligg lavt i terrenget. Svelg det innover. Avvent mer.
 • Blokkering. Få en «jeg driter i dem alle»-holdning. Jeg bryr meg ikke om hva du sier. Bli innesluttet, lukket, mistenksom.
 • La det gå utover noen andre, finn noen du kan ta det ut på senere. Snakk mest mulig nedverdigende til andre slik at de får føle det på samme vis som deg.
 • Skjult synliggjøring. Gjør deg selv ekstra truende og aggressiv, uten ord. Bruk blikk som viser -jeg har kontroll over deg.
 • Direkte synliggjøringg. Bruk direkte tiltale, vær pågående. Si rett ut det som du antar. Være ærlig, uten hensyn. La dine antagelser om den andre personens holdninger til deg få velte ut.
 • Fellesskapsrettferdiggjøring. Let etter feil hos den som misliker deg og del dette med andre. Vi misliker sammen og misliker den andre enda litt mer. Snakk med venner av deg om vedkommende slik at dere i fellesskap kan bli enige om at denne personen er helt på trynet.

Og vips – så har du unngått noen særlig skade på ditt eget ego!

Dette var tips for å opprettholde din følelse av det falske deg. Du forstår kanskje at dette i grunnen ikke var så gode råd?

1 tips for å begynne å like seg selv

her er 1 tips som velter ego

 • De som ikke liker deg har grunner til å ikke like deg. Sine egne grunner. Du har dine egne. Men de grunnene du mener de har, det er grunner som nettopp du selv har en viss innsikt i, men som du ikke har akseptert for deg selv. Du tillegger andre tanker som du selv sliter med. Det er dine ubearbeidede følelser og forestillinger om deg selv. 

   

  Det er aspekter ved deg selv som du selv ikke har tatt frem i lyset, vendt rundt på, for så å godtatt at er en del av deg og din måte å være på. Egentlig så er det din egen bearbeidelse og bevisstgjøring av deg selv som foregår. De personene du tenker på har kanskje ofret deg en tanke kun i et millisekund, og møtt blikket ditt i kort tid, de har hatt en ansiktsmimikk som har gjenspeilet deres egen tankeverden. Kanskje har de kommet med en liten kommentar for å forsvare sine egne valg og sitt eget liv. Deres egne ubearbeidede aspekter av seg selv. 

   

  Kanskje trigger eller minner DU dem om en del av dem selv, som de ikke helt har lært å akspetere?

Å akseptere svakheter ved seg selv føles frigjørende. Man lærer å «elske» seg selv, akkurat som man er.  Gjennom denne prosessen gjenkjenner man lettere disse mekanismer hos andre – og kan også «tilgi» dem, ha de unnskylt sin framferd. Fordi du kan se forbi alle svakheter og reaksjonsmønstre, har du funnet veien til å «elske din fiende». Du gjenkjenner mennesket bak, og lar deg ikke lure av deres måte å stabilisere ego på. Dette gjør det mulig å behandle andre mennesker ut fra hvordan du kjenner deg selv. Med likeverdighet, forståelse og aksept.

Mennesker som føler de blir møtt med en slik gjensidighet, lar alle forsvarsverk falle, og de tør å stå fram med sitt virkelige jeg. I en slik relasjon blir frihetsfølelsen så sterk at man glemmer å vurdere hvorvidt man blir akseptert eller ikke av den andre. Dette åpner for personlig vekst – uten å styrke ego.