–vis dem selv hvordan.

Går du igjennom livet med en følelse av at du er et offer, en person som ligger nede og må hjelpes opp av andre? Da har du kommet til riktig nettsted! Vi på Zuna ønsker å vise deg at dette kun er en illusjon du har om deg selv. Du er ikke offer. Din plass på jorda har en mening, og du skal finne denne plassen og fylle den, akkurat slik du er.

I løpet av livet ditt har ditt høyere selv prøvd å ydmyke deg mest mulig, slik at du skal gi slipp på din identifikasjon med din ære. Du kan ha opplevd mobbing og ydmykelser, bitt tennene sammen og latt det skje. Du har lært deg en metode å omgå verden på, slik at livet skal føles lettere. Men dette hindrer din frihet. Verden har ikke vært nådig, og ditt høyere selv har latt det skje. Fått deg til å bøye seg. Lukke seg inne. Hensikten med dette har vært å presse deg mot en ny forståelse av deg selv slik at du kan åpne dine øyne for at ære ikke eksisterer. Din ramme om ditt lukkede jeg eksisterer kun i kraft av dine tanker. Dine tanker om at du er av lavere rang, er en illusjon som har vokst seg stor i deg. Vi menneskene er akkurat like mye verdt uansett alder, uansett hvor vi kommer fra, om vi har hvit legefrakk eller skitten kjeledress. Å søke etter ære for seg selv, er som å prøve å sette sitt ego høyere opp enn alle andres ego. Å la seg tråkke på er akkurat det samme, for det vil si at du godtar tanken om at andre er av større verdi. Tanken om hierarki er en illusjon skapt av ditt ego.

Når du er trist og føler deg forlatt og ensom, så har underbevisstheten fått lov til å jobbe med tanker om hvor liten du er – i forhold til andre. Hierarkitanken er bare en illusjon i egoets tilstand. Ditt høyere selv vet meget godt at likeverdet er det som råder i universet. Vi står alle på samme rekke. Lytt mer til ditt høyere selv, det har alltid rett. Opplever du det som om du har en liten djevel på den ene skulderen, men en svak, liten engel på den andre, så vær trygg på at djevelen som snakker er ubevisstheten i deg, den er bare forherligelsen av ditt ego som vil opp og fram. Pust ham lett av skulderen din, for han er ikke en del av det virkelige deg.

Den lille engelen som prater er det virkelige deg. For alt som det høyere deg forteller deg, er av det gode for din bevissthetsutvikling. Selv når du føler deg ydmyket. Da er det bare din identifikasjon gjennom egoet som får seg en knekk. Når du aksepterer denne ydmykelsen,  kan du med letthet reise deg opp igjen og børste ydmykelsen av skuldra med et smil. For du vet med sikkerhet at dette må til hvis du skal oppdage ditt virkelige deg og etterhvert komme på høyden av deg selv. Du vil forstå at det ikke er deg som ligger nede, men din identifikasjon med ditt ego som blir satt på prøve.

Dess mer du identifiserer deg med ditt høyere selv, dess mindre lar du ydmykelser gå inn over deg. Du vokser mot å innse likeverdet. Når du har innarbeidet likeverdet som en del av deg, forstår du at det ikke er du som skal vente på at andre skal ta kontakt med deg for å gi deg en hånd. Igjennom ditt høyere selv erfarer du at andre mennesker strever med akkurat det samme som deg selv. De fleste går rundt og er redde for å miste maska si og jobber ubevisst for å holde på sin ære. Tryggheten og tilliten til omgivelsene forsvinner i denne kampen. De møter sine medmennesker med defensiv holdning og en forutinntatthet om at noen er ute etter å frata dem det de identifiserer seg med, nemlig den lille æra de opplever å ha igjen. Glimtet i øyet avslører det. De som ikke smiler, men gransker deg først for å finne ut om du dømmer dem, er de som trenger ditt smil aller mest. Smilet er avvepnende, smilet fremmer likeverdighetsfølelsen. At du er den første til å bryte tausheten og skape kontakt, kan bety så enormt mye for en som er innelukket i sitt ydmykhets-søkende ego. Så ikke vent med at andre skal vise deg vennlighet — du kan være den som viser dem hvordan. Du kan være den avgjørende personen som minner dem på likeverdet.