“Unhappiness is not a sin; it is an opportunity to be truthful and to heal”

Sitatet er tatt fra
Dr. Robert Holden sine nettsider. Han er en amerikansk psykolog, forfatter og pioner innen feltet positiv psykolog. Dette sitatet minnet meg om et spørsmål som en av mine spirituelle læremester stiller: “Are you ready to change, or do you need to suffer some more?”

I følge Dr. Holden er det 10 aspekter ved livet vi kan ha fokus på  for å bli lykkeligere:

1. Bli kjent med deg selv

Kjenn deg selv, og aksepter deg selv. Jo bedre du kjenner deg selv – og forstår hva du elsker, hva som inspirerer deg og hva som er din indre kjerne, desto lykkeligere vil du bli. Men det handler om å kjenne ditt indre, høyere selv, og ikke deg selv i form av overfladiske begreper som din fysiske kropp, ditt personnummer, din gateadresse, dine eksamenskarakterer, din yrkestittel eller andre merkelapper som du selv eller andre har satt på deg. Det handler om å akseptere seg selv uavhengig av slike merkelapper. Lykken er ikke noe du oppnår eller finner et sted der ute, det er noe du inviterer, åpner deg for og aksepterer inn i livet ditt. Den er allerede en naturlig del av deg selv. 

2. Sosiale relasjoner

Holden hevder at forskning har vist at sosiale relasjoner er den eneste ytre faktoren som vil kunne føre deg fra “ganske lykkelig” til “veldig lykkelig”. En vanlig feil mange gjør i jakten på lykke er å glemme at vi må investere tid, energi og oppmerksomhet i våre personlige relasjoner. Hvis du vil være lykkelig, så vær en venn. Tenk over hvordan du kan være en venn for din partner,  dine barn, dine foreldre, arbeidskollegaer og andre viktige mennesker i livet ditt. Holden sier også at det ikke finnes noen reell forskjell mellom kjærlighet og lykke. Dersom du vil være lykkelig, gå inn for å være den mest kjærlige og omsorgsfulle personen du kan forestille deg. Intensjonen om å virkelig elske, og bli elsket av andre er i følge Holden selve nøkkelen til et lykkeligere liv. Merk deg to ting: at du først må elske og akspetere deg selv, og at begrepet kjærlighet ikke er noe som er reservert parforhold. Kjærlighet finnes i alle slags relasjoner.

3. Gjør det du elsker å gjøre

Men før du kan gjøre det du elsker å gjøre, må du ha punkt nr. 1 på plass! Holden kaller det moderne arbeidsliv for en tragedie, fordi så mange mennesker går på jobb uten å føle hverken glede over eller kjærlighet til jobben de utfører. Dersom du kan si “jeg elsker jobben min” og virkelig mene det, vil du være adskillig mer lykkelig enn om det kun er noe du gjør fordi du må. Se rundt deg når du er på jobb – bruk din inspirasjon,  din glede og din visdom til å gi det du føler at mangler eller trenger forbedring. Spør deg selv hva du ønsker å bidra med på arbeidsplassen eller i livet forøvrig. Og bruk din tid og energi på gi ditt bidrag – med glede.

4. Bestem deg for å ha en mer positiv innstilling

På en skala fra 0-10, hvor lykkelig er du i dag? Er du sånn midt på treet, eller kanskje en toer eller en åtter? Vær helt ærlig med meg, og deg selv nå:  Kan du finne det stedet i hodet ditt eller i tankene dine, hvor du har bestemt deg for hvor lykkelig eller ulykkelig du skal være i dag? Eller neste år? Eller for resten av ditt liv? Kanskje har du bestemt deg for å være en toer på lykkeskalaen på grunn av diverse omstendigheter i livet ditt som du synes samsvarer med å være en toer. Hvor lenge skal du være på to? Er du villig til å prøve å gjøre i dag til en treer eller firer i stedet? Hva kunne du i såfall ha gjort? Hvordan kan du skape mer lykke i ditt eget liv i dag? Og husk for all del at du aldri trenger noen andres tillatelse – det er din fordømte rett å være lykkelig! Uansett om noen andre skulle mene at du ikke er pen nok, rik nok, ung nok, sprek nok, suksessrik nok eller flink nok til å være lykkelig…

5. Vær takknemlig!

Holden sier at samme hvor hardt du forsøker så er det umulig å være både takknemlig og deprimert på samme tid. Takknemlighet forandrer ditt syn på verden, og det forandrer også hvordan hjernen din fungerer! Før du lærer deg kunsten å være takknemlig, lever du i mørket. Du ser veldig lite å være takknemlig for. Ettersom du begynner å praktisere takknemlighet og integrere det i ditt eget liv, kommer lyset på. Du vil stadig se flere ting å være takknemlig for, og du vil bli forbløffet over alt du har tatt for gitt. Hvis du vil vite hva som var min lysbryter kan du lese En påminnelse om livet. 

6. Tilgivelse

Å være lykkelig er enkelt og naturlig fram til livet gir deg ditt første sår… og noen får flere og dypere sår enn andre.  Bitterhet kan føre til at du blir en fange av fortiden, og det koster deg rett og slett for mye. Ved å tilgi og gi slipp på tidligere vonde opplevelser frigjør du deg selv fra dem, leger din egne sår og gir deg selv muligheten til en lykkeligere framtid. Jeg vet av erfaring at dette kan være vanskelig, både for meg selv og andre. Jeg har skrevet om dette i innlegget “Hvem fortjener din tilgivelse?”

7. Ha det gøy

Bruk humor, og finn ut hva du synes er gøy! Studier utført “på lykke” har i følge Holden vist at de som opplever seg som lykkelige, ikke har noen spesielle omstendigheter i livet sitt som gjør dem lykkelige. Det som skiller dem fra andre, er at de vet hva de synes er gøy! Mange har en forestilling om at vi skal begynne å ha det gøy ETTER vi har blitt lykkelige. Skru av autopiloten, ikke ta seg selv så gravalvorlig, og tillat deg selv å ha det gøy! Det er lov å være blid!

8. Ta vare på deg selv

Ta ansvar for din egen opplevelse av velvære. Haden sier at det typiske jaget etter lykke eller suksess ofte fører til at man blir en fremmed for seg selv. Sett ned tempoet, lytt til deg selv og dine egne behov. Ikke hast avgårde mens du setter på et tappert smil og sier at du har det helt fint. Lytt til deg selv og vær god mot seg selv. Haden sier at han i løpet av alle sine år som psykolog aldri har møtt ett eneste menneske som er for snilt mot seg selv. Hva kan du gjøre for å være snill mot deg selv i dag?

9. Kom i kontakt med din åndelige side

“If you think something is missing in your life, it’s probably you.”
Det åndelige aspektet gir livet et innhold som er større enn ditt eget ego. Ditt ego er i alle hovedsak ditt eget selvbilde, som skaper en illusjon av separasjon eller et stort gap mellom deg selv og omverden. Å komme i kontakt med ditt indre f.eks gjennom meditasjon vil gjøre at du kan oppdage gleden ved å bare være –  og ikke bare gleden ved å gjøre, skulle eller eie. Du vil forstå at det du søker allerede finnes i deg, og ikke utenfor deg. I undersøkelser viser det seg at mennesker som har et åndelig aspekt integrert i livet sitt, har dobbel så stor sannsynlighet for å si at de er “veldig lykkelige” enn de som ikke er i kontakt med denne siden av seg selv.

10.  Enkelte ting forandrer seg aldri…

Det siste punktet har du hørt før. Siden tidenes morgen har spirituelle læremestere oppmuntret oss til å “leve i nuet”, “gripe dagen!”, “være tilstede i livet!”, “nyte øyeblikket”. Og siden tidenes morgen har vi mennesker oversett betydningen av disse ordene. Å ikke leve i nuet er faktisk selve kjernen i følelsen av å ikke være lykkelig – det skaper en konstant  følelse av enten smertefull lengsel tilbake til eller bitterhet over fortiden, eller bekymringer eller utålmodighet for framtiden. Du finner ikke lykken noe annet sted, hverken i din fortid eller i din framtid, den er bare tilgjengelig for deg akkurat her og nå.

Dersom du ønsker å forstå hvordan man går fram for å lære seg til å leve her og nå anbefaler jeg å lese boken Det er nå du lever . Les også andres opplevelser av å leve i nuet her på Zuna Forum.