Perfeksjonisme er en irrasjonell forventning til at du og dine omgivelser skal være perfekt. Zuna gir deg 5 råd til hvordan du kan kvitte deg med perfeksjonismen!

1. Finn balanse

Det er ikke nødvendigvis negativt å ha store forventninger til seg selv. Problemet for en del av oss er at perfeksjonisme gjør at vi aldri føler at vi kommer i mål, fordi det aldri blir bra nok! I stedet for å bli perfekt, blir det ingenting i det hele tatt. Søk heller en balanse mellom det å gi opp og det å gjøre det perfekt – gå for å gjøre det godt nok!

2. Sett en tidsfrist

Å sette en realistisk tidsfrist vil gjøre at du vil føle et visst press for å bli ferdig, men vil samtidig forhindre at du blir så opphengt i at det skal være perfekt. Når tidsfristen er ute, er du ferdig. Det er ingen vits i henge seg opp i at det ikke ble perfekt – la det være som det er!

3. Aksepter at du er menneskelig

– og at andre mennesker også er det. Hvis du ser på, leser eller hører om for mye perfeksjonisme vil det prege deg. Ikke les for mange skjønnhetsblader eller se på TV-serier om perfekte mennesker – det er ikke virkeligheten. Det kan faktisk føre til at du nekter å akseptere menneskelige feil, og gir slipp på prosjekter og mennesker som ikke er perfekte, fordi du tror at du og andre mennesker bør være ufeilbarlige. Lær deg heller å sette pris på menneskelighet! Å være menneske innebærer å gjøre feil og ha svakheter – det er helt akseptabelt!

4. Se etter lærdommen i negative opplevelser

Det er lett å få dårlig samvittighet og tenke negativt om seg selv hvis man gjør en feil, ble kritisert eller får negativ tilbakemelding fra andre. Det er dessverre også lite konstruktivt. Se heller etter lærdommen –  noen gang kan lærdommen være så enkel som at andre mennesker ikke alltid ser ting på samme måte som deg. Det kan være lærerikt å reflektere over hvorfor de ser det annerledes, men det betyr ikke nødvendigvis at du har tatt feil. Du kommer neppe til å bli så perfekt at du aldri mer vil oppleve kritikk fra andre. Aksepter at det er sånn.

5. Fokuser på takknemlighet

Fokuser på og takk for det positive i livet ditt – det er ofte godt nok! Dette kommer ikke naturlig for mange av oss, vi må ta tid til å sette ting i perspektiv og reflektere over det. Gjør det til en rutine å skrive ned ti ting du er takknemlig for hver eneste dag. I begynnelsen kan det kanskje være vanskelig å se skogen for bare trær, men det blir lettere når du kommer inn i vanen!