Hvorfor lykkes noen mennesker? Er det fordi de er smarte? Er det fordi de er heldige? I følge analytikeren Richard St.John er det ingen av delene. Han har brukt mer enn et tiår på å intervjue 500 personer som han definerer som suksessrike. Han mener å ha funnet 8 hemmeligheter bak suksess.

1. Lidenskap – du må ha kjærlighet til det du gjør, og ikke ha penger som hovedmotivasjon! Men hvis du virkelig gjør det du elsker, vil pengene komme!

2. Hardt arbeid. Du må arbeide hardt – men ha det gøy mens du jobber!

3. Bli dyktig! Bli skikkelig god på det du gjør. Det finnes ingen annen måte å bli god til noe på enn å øve, øve, øve!

4. Press deg selv. Ikke la deg styre av frykt og usikkerhet! Det kan også hjelpe å ha noen andre som oppmuntrer deg!

5. Hold fokus. Hold hele tiden fokus på en ting – det du ønsker å oppnå!

6. Tjen andre. Du må gi andre noe av verdi – du kan ikke oppnå suksess gjennom å bare tjene deg selv. Du må tilby andre noe de ser verdien av!

7. Ha en god idé. Bill Gates sier at hans suksess først og fremst kom av at han hadde en GOD IDÉ! Det samme kan vel sies å være sant for bl.a. Mark Zuckerberg. Vær på utkikk etter gode idéer!

8. Vær iherdig! Du må være iherdig selv om du mislykkes. Du må holde ut gjennom CRAP,  det St. John definerer som  C: Criticism R:  Rejection A: Assholes P: Pressure.

Dette er de 8 hemmelighetene du trenger å vite om dersom DU ønsker å oppnå suksess! Zuna ønsker deg lykke til!