Vi ønsker alle å være lykkelige og ha et godt liv. Men mange er fanget av måter å tenke på som gjør dem nesten konstant misfornøyd. Hovedårsaken til at mange ikke greier å skape en forandring i livet sitt eller oppnå sine mål er nettopp det: begrensende tankemønster.

Vi har alle måter å tenke om oss selv, andre mennesker og verden rundt oss på. Disse fungerer som filter for hvordan vi opplever og tolker ulike situasjoner. Det er derfor de samme situasjonene erfares forskjellig fra person til person. En situasjon som du opplever som morsom, kan oppleves som dypt deprimerende av et menneske med et annet tankemønster (f.eks en flause!)

Hvis du ikke er villig til å gå inn for å forandre dine tankemønster, er det lite sannsynlig at du vil oppleve noen særlig forandring i livet ditt. Som jeg nevnte i artikkelen ”Vil du være lykkelig?” skyldes 40 % av din opplevelse av hvor lykkelig du er intensjonell aktivitet – det vil si dine tankemønster, handlinger og vaner. 50 % tilskrives dine gener, og disse får du vanskelig gjort noe med.

Her er noen eksempler på tankemønster som kan føre til at du stadig møter veggen:

– Jeg er ikke bra nok
– Jeg er alltid uheldig
– Ingen liker meg
– Ingen kan noensinne forstå meg
– Rike mennesker er egoistiske
– Penger er roten til alt ondt
– Jeg kommer aldri til å finne noen som er glad i meg
– Alle menn/kvinner er onde og vil bare såre meg
– Jeg kommer aldri til å greie å lære dette
– Jeg kommer aldri til å få en jobb jeg liker
– Jeg kommer til å mislykkes uansett
– Jeg er for svak til å forandre meg
– Life’s a bitch and then you die

Husk at du alltid vil se etter erfaringer og situasjoner som bekrefter dine egne tankemønster. Du filtrerer bort det som kunne bevise for deg at du tar feil! Dersom du tror at du alltid er en uheldig person, så vil du overse eller bagatellisere alt som kan motbevise dine egne tanker!

For noen år siden så jeg på Lottotrekningen fra Hamar, og en heldig mann ble oppringt for å delta i Jokertrekningen. Det første han sa var noe sånt som “Jeg kommer nok til å få bunnpremien.” Og ganske riktig – det gjorde han. Programlederen prøvde å gratulere han med de 350 000 kroner rikere han hadde blitt, hvorpå han svarte “Ja, dette er bare typisk”. WOW – han greide å snu en 350 000 kroners premie til noe negativt!

Den “uheldige” Jokerdeltakeren var ikke takknemlig for premien. Men jeg var dypt takknemlig for den lærdommen han hadde gitt meg denne lørdagskvelden – for meg var det en kraftig påminnelse om hvor viktige våre tanker og holdninger til livet er.

Så hvordan får du endret på dine tankemønster?

For det første må akseptere at du har begrensende tankemønster. Dine tanker og din måte å se verden på er ikke en fasit. Du må være villig til å gå med på at du kanskje har tatt feil. Ditt syn på penger, arbeid, forhold, vennskap, deg selv, andre mennesker eller andre områder du har problemer på kan utfordres.

For det andre må du identifisere de begrensende tankemønstrene. Gå gjennom de områdene av livet hvor du føler at du møter mye motstand, og vær ærlig med deg selv på hvilke tanker du har om dette området i livet ditt. Det kan ta litt tid å oppdage dine egne begrensende tanker, men det vil være vel verdt tiden. Skriv de gjerne ned på papir.

Ønsk forandring. Dersom du virkelig skal få endret på noe i livet ditt, så må du ønske forandring. Ofte innebærer det også å gi litt slipp på ditt eget behov for trygghet. Begrensende tankemønster fungerer ofte som et forsvar mot skuffelser. Dersom du overbeviser deg selv om at ingen kan være glad i deg, så beskytter du deg mot skuffelsen dersom du skulle bli avvist. Du må være villig til å ta en sjanse og invitere muligheten for å oppleve noe godt inn i livet ditt – selv om det innebærer en viss risiko.  

Avbryt tankene dine! Når du først har identifisert dine negative tanker, så har du mulighet til å oppdage dem og avbryte dem. Still deg så spørsmålet: på en skala fra 1-10; hvor sikker er jeg på at dette er riktig? Bestem deg så for å begynne å lete etter bevis på at du har tatt feil – husk at du må være oppriktig med deg selv her.

Du kan ikke bare fjerne tankene. Du må erstatte dem med nye! Bruk affirmasjoner!

Jeg avslutter med en historie som kanskje kan være til inspirasjon. Fram til 1956 var det enighet blant fagfolk, trenere og sportsutøvere om at det var umulig å løpe en engelsk mil på mindre enn 4 minutter. Det lot seg bare ikke gjøre – det var fysisk umulig for et menneske. Den eneste som var uenig var Roger Bannister – han trodde det var mulig og satte seg derfor ett mål. 6.mai 1956 nådde han målet da han løp i mål på tiden 3:59. Etter at Roger Bannister hadde brutt denne barrieren så man en interessant utvikling: innen tre år hadde 16 andre løpere også brytt 4-minutters barrieren. De hadde innsett av barrieren bare var en begrensende tanke som fram til da hadde fungert som en selvoppfyllende profeti.

Zuna ønsker deg lykke til med å bryte dine barrierer!