Drømmer har vært et tema for interesse og fascinasjon for oss mennesker i lange tider. En av de nyeste forståelsene for drømmer kommer fra den eminente psykologen Joseph Griffin.

Det har lenge vært enighet om at vi drømmer for å håndtere følelser. Men ikke alle følelser forårsaker drømmer.

Griffin mener at det bare er emosjonell opphisselse som vi opplever i våken tilstand som får oss til å drømme. Hvis du har en opprørende diskusjon med partneren din er det mindre sannsynlig at du kommer til å drømme om det dersom du får gitt fullt uttrykk for følelsene dine. Men hvis du blir sint på noen på jobben, men ikke kan uttrykke det, så vil følelsene heller bli spilt ut i drømmene dine. Drømmer er altså undertrykte følelser, eller følelser som vi har lagt lokk på i våken tilstand.

Hjernen vil kvitte seg med følelsesmessig opphisselse ved å skape en drøm med opplevelser eller situasjoner som gjenspeiler konflikter du har opplevd i våken tilstand. Arbeidskollegaen som du er nødt til å undertrykke ditt sinne ovenfor kan komme til deg i drømme i form av et monster som du må bekjempe. Andre mennesker og steder kommer sjeldent til oss i drømmer som dem selv, men som metaforer. Griffin forklarer dette med at vi ellers ville skape falske minner i bevisstheten vår. 

Drømmer kan hjelpe oss å dempe emosjonelt stress og opphisselse, fordi de hjelper oss å få utløp for følelsesmessige impulser som vi ikke får levd ut i våken tilstand. Hvis du fortsetter å gruble på og irritere deg over denne konflikten neste dag, kan hjernen neste natt skape en lignende drøm hvor følelsene dine kommer til uttrykk.

Grubling skaper flere drømmer

Det er ikke bare sinne som forårsaker drømming, men også bekymringer som vi ikke har fått en avklaring på. Deprimerte mennesker drømmer mer enn andre. Dette kan skyldes at de grubler mye på uløste konflikter, bekymringer og uavklarte følelser, som de ikke greier å gi uttrykk for.

Dersom du er mye plaget av mareritt og vonde drømmer er det kanskje en god idé å prøve å få utløp for dem i våken tilstand? Det kan du gjøre gjennom å snakke med en venn eller en annen fortrolig om disse følelsene, og be om forståelse for at du trenger å få ut dine tanker og følelser. Det kan også hjelpe å skrive et brev hvor du forteller de du har undertrykte følelser for akkurat hvordan du føler det – og brenne det etterpå. Å tillate deg selv å gråte eller gå ut i skogen for å rope ut din frustrasjon for deg selv er måter å få utløp for sine følelser på.

Kilde: Origin of Dreams av Joseph Griffin