Å le er å risikere å bli tatt for å være dum 
Å gråte er å risikere å bli oppfattet som sentimental 
Å komme en annen i møte er å risikere å bli involvert 
Å vise følelser er å risikere å blottlegge sitt egentlige jeg 
Å gi uttrykk for sine ideer, sine drømmer, er å risikere å tape ansikt 
Å gi kjærlighet er å risikere å ikke få noe igjen 
Å leve er å risikere å dø 
Å håpe er å risikere fortvilelse

Men du må risikere noe, for den største faren i ditt liv er å ikke risikere 
Den person som ikke risikerer, gjør ingen ting, har ingen ting, er ingen ting 
Han kan kanskje unngå lidelse og sorg, men han kan rett og slett ikke  forandre seg, føle, vokse, elske – leve. 

Lenket til sine holdninger er han en slave, han har forspilt friheten. 

Bare en person som risikerer er fri.

-Hugh Prather