Personlig utvikling brytes ned til to bestanddeler; den indre vekst, og den ytre manifestasjon av indre vekst.

Indre vekst innebærer først og fremst å komme i kontakt med sitt indre eller seg selv. På grunn av den konstante strømmen av inntrykk utenfra, kan dette være vanskelig for mange. Særlig gjelder det for de som lever et travelt liv; kanskje med jobb, familie, fritidsinteresser og mange plikter og forventninger fra ulike hold. Det kan være vanskelig å tillate seg selv tid og rom til å få kontakt med sitt indre. Stress og utbrenthet skyldes ofte at man ikke har noen distanse til det ytre, og kanskje har man heller ikke noen forståelse av at det er noen distanse eller at det ytre ikke er alt som finnes. At du leser på Zuna forteller meg at du allerede har innsett dette.

For å komme i kontakt med seg selv vil jeg anbefale å bruke minimum 20 minutter hver dag til meditasjon. Å gå en tur i naturen alene og i stillhet er også en fin måte å finne ro til dette på. La venner, mobiltelefon og ipoden være igjen hjemme.

Først vil indre vekst føre til mindre identifikasjon med ytre krav, forventninger og ting. Du får en forståelse av at du i din essens er noe mer enn alt som kommer og går av ting som må gjøres, ting man har og ønsker materielt, forventninger og krav fra andre og seg selv. Etter hvert vil du få en forståelse av hvem du er, som går dypere enn de egenskaper og kvalifikasjoner som andre har tillagt deg. Du vil utvikle en forståelse for hva det vil si å være menneske, og få større selvinnsikt. Du vil innse og tørre å ta inn over deg at du har negative sider og følelser som sinne, misunnelse, negativitet, skyldfølelse, intoleranse osv. Du vil med tid lære å akseptere og være glad i deg selv til tross for dette. Du lærer å lytte til deg selv.

Når du har kommet til det punkt at du aksepterer og elsker deg selv, vil du oppnå større medlidenhet med, toleranse og kjærlighet til andre mennesker. Du vil ikke lenger føle deg adskilt og fremmed i forhold til andre. Du vil innse at det som irriterer deg ved andre, ofte er en refleksjon av deg selv. Med denne erkjennelsen vil du tilgi andre og få større forståelse for at deres negative handlinger og tanker, heller ikke er den de er. Du vil se at det ofte er deres beskyttelse mot det de opplever som en truende verden. Heller enn å straffe dem for det, vil du lure på hvordan du kan gjøre verden mindre truende for dem.

Jeg anbefaler en øvelse hvor du forestiller deg at alle mennesker du treffer, er DEG i et annet liv. Det vil føre til en anerkjennelse av at også du, dersom du hadde opplevd det h*n opplever og vært på samme bevissthetsnivå som h*n, ville gjort og sagt det samme. Dette er kjernen i begrepet empati.

Den ytre manifestasjonen av din indre vekst

Når du har kommet i kontakt med deg selv, vil det bli tydeligere for deg hva som er dine virkelige verdier, interesser, ønsker, og du lærer å lytte til din indre pilot. Du vil bli bevisst dine egne tanker og følelser, og innser at mange av dem ikke er hensiktsmessige. Det vil da være en god ide å begynne å bruke affirmasjoner for å framkalle de mer positive og gode følelsene i deg.

Du kan også observere dine negative tanker og akseptere at de er der, men vite at de bare er der, at de ikke er en sannhet, men en måte du har lært deg å forholde deg til deg selv og verden på. Du arbeider bevisst for å redusere de negative følelsene, fordi du har innsett at du ikke trenger dem for å beskytte deg selv. Du får større kontroll på dine egne tanker, og er ikke lenger et offer for stadig nye bekymringer og frykt.

Du vil føle mindre behov for å kritisere andre, dømme andre, konkurrere eller krangle med andre. Kanskje du heller vil begynne med Framsnakking. Du vil begynne å se på andre mennesker som samarbeidspartnere, og ikke konkurrenter, i din egen og deres prosess. Du slutter å irritere deg over og bekymre deg for andre, fordi du aksepterer at de har sin egen prosess.

Du vil begynne å sette deg mål for hvordan du skal kunne bli den beste versjonen av deg selv, ut fra dine verdier, interesser og talenter. Du vil bli villig til å gjøre det som skal til for å nå disse målene, du vil gjøre det med entusiasme og glede. Du vil ha større entusiasme for jobben, studiene, treningen og fritidsinteressene dine. Du vil kanskje få pågangsmot til å begynne med hobbyer eller kurs du har ønsket. Du lar deg ikke lenger styre av frykt.

Du ser at ”problemer” og ”hindringer” er utfordringer, at det å gå deg vill også er en måte å lære om deg selv på. Du vil akseptere motgang og egne feil, fordi du aksepterer deg selv og din egen prosess. Du gir aldri opp, men lytter til din indre pilot.

Du begynner å tørre å glede deg over ting som du har tatt som en selvfølge. Dine ønsker og gleder er ikke lenger basert på sammenligninger og kulturelle forestillinger om hva som er ønskelig. Du kan glede deg over solnedgangen, selv om du vet at naboen ser den samme, og at din solnedgang ikke er bedre enn hans. Kanskje vil du til og med ønske å se den sammen med han.

Du vil begynne å føle engasjement på en helt annen måte. Og du vil begynne å kjempe for saker ut fra kjærlighet til saken, og ikke ut fra “kjærlighet” til å bli sett eller ha rett. Du vil slutte å være passiv i frykt for å bli bedømt eller utkonkurrert. Du gir alltid ditt beste for det du tror på, men aksepterer nederlag. Du legger ikke lenger din identitet i det du tror på og kjemper for.

Du begynner å sette pris på livet ditt og begynner å takke for muligheten til å oppleve og utføre alt du har drømt om. Du forstår at personlig utvikling ikke skjer over natten. Men hver morgen når du innser dette, vil du fremdeles spørre deg selv hvordan du skal komme ett steg nærmere i dag.

Følg Zuna på Facebook!

“Every Warrior of the Light has felt afraid of going into battle. Every Warrior of the Light has, at some time in the past, lied or betrayed someone. Every Warrior of the Light has trodden a path that was not his. Every Warrior of the Light has suffered for the most trivial of reasons. Every Warrior of the Light has, at least once, believed he was not a Warrior of the Light. Every Warrior of the Light has failed in his spiritual duties. Every Warrior of the Light has said ‘yes’ when he wanted to say ‘no.’ Every Warrior of the Light has hurt someone he loved. That is why he is a Warrior of the Light, because he has been through all this and yet has never lost hope of being better than he is.” Paulo Coelho