Hvor lykkelig du er har ganske liten sammenheng med de ytre omstendighetene i livet ditt – som din alder, kjønn, sivilstatus, arbeidssituasjon, økonomiske situasjon og dine eiendeler. Faktisk hevdes det at kun 10 % av din grad av lykke kan tilskrives de ytre omstendighetene i livet ditt. Den dårlige nyheten er at hvor lykkelig du føler deg er 50 % avgjort av dine gener eller ditt “startpunkt”.
 

Den gode nyheten er:

40 % av din opplevelse av hvor lykkelig du er skyldes intensjonell aktivitet – det vil si dine tankemønster, handlinger og vaner. Og – du kan gjøre noe med det!

Hvor tradisjonell psykologi har hatt som mål å hjelpe mennesker til å gå fra -5 til 0, har positiv psykologi som hensikt å forbedre livet til den ”friske” delen av befolkningen – altså de som kan gå fra 0 til 5! 70 % av befolkningen antas å tilhøre denne kategorien. I boka ”The How of Happiness -A scientific approach to getting the life you want” legger Sonja Lyubomirsky fram tolv konkrete aktiviteter som kan øke din følelse av lykke.

Her er 12 vitenskapelig beviste måter å gjøre livet bedre på:

 • Vis takknemlighet
 • Vær optimistisk
 • Unngå overtenking og sammenligning med andre
 • Gjør gode gjerninger
 • Ivareta sosiale relasjoner
 • Utvikle dine mestringsstrategier
 • Lær deg å tilgi  
 • Skap mer flyt i livet
 • Verdsett de små gledene i livet
 • Forplikt deg til målsettinger
 • Praktiser religion og åndelighet
 • Ta vare på deg selv gjennom meditasjon og fysisk aktivitet

For de aller fleste av oss er det mer fruktbart å fokusere på de 40% enn å bruke vår tid og energi på å endre de ytre omstendighetene i livet! Jeg anbefaler på det sterkeste at du følger med på Zuna – jeg vil gi deg forslag til hvordan du kan arbeide med disse punktene i praksis. Å endre sine tankemønster krever kunnskap, motivasjon og utholdenhet. Jeg vil gjerne hjelpe deg på veien!

Følg Zuna på Facebook!