I følge VG kommer nordmenn nok en gang på “tredjeplass i lykke” i en undersøkelse utført av Gallup. De har undersøkt hvor lykkelige innbyggerne i de forskjellige land er. Landet med flest lykkelige innbyggere er visstnok Danmark.

Professor i samfunnspsykologi, Joar Vittersø, tror grunnen til at de slår oss kan være at danskene er litt mer optimistisk anlagte enn oss. De skal også være utstyrt med litt mer selvironi enn oss nordmenn. Vittersø tror også at det faktum at land som Sør-Amerika og Costa Rica kommer godt ut i slike undersøkelser, til tross for at de ikke har så mye penger, kan ha noe med en optimistisk livsstil å gjøre.

Han tviler på at det er så mye vi kan nordmenn kan gjøre for å bli enda lykkeligere. Men han sier at  man kan gjøre endringer i måten man tenker på verden på, men det er veldig vanskelig å gjennomføre. Han stiller seg tvilende til at folk flest er villig til å gjøre de anstrengelsene som kreves for å endre sin innstilling.

La oss vise Vittersø at han tar feil! Vi KAN forandre vår måte å tenke om verden på, vi kan SNU vår tankegang til noe mer positivt!

I morgen skal jeg komme med forslag til enda et verktøy vi kan bruke for å oppnå dette – og kanskje havne på førsteplass i neste kåring!