SANYO DIGITAL CAMERA

Du ble født inn i denne verden med en kropp og noen genetiske disposisjoner. Da du ble født hadde du ingen formening om hvem du var – du hadde ingen bevissthet om din kropps avgrensning, ingen individualitet og ingen tanker om deg selv i forhold til omverden. 

Etterhvert som tiden gikk begynte du å sette merkelapper på deg selv og avgrense og definere din egen identitet i samspill med omgivelsene dine. Rundt halvvannet års alder ble du i stand til å betrakte ditt eget speilbilde og forstå at den du så der inne – det var deg!

Om noen spurte deg hvem du var kunne du etterhvert fortelle noe om ditt navn, ditt kjønn og din alder. Etterhvert kunne du si noe om hvor du bodde, hvem foreldrene dine var og hvilken skole du gikk på. Litt senere kom bevisstheten om deg som person – hva var du god til? hva mestret du godt? hva mestrer du ikke så godt? hvilke interesser hadde du? hvilke personlige egenskaper hadde du? hvem var egentlig familien din? hvem var vennene dine? hva innebar nasjonaliteten din? 

– Og hvem var de andre? 

Var du snill? Omsorgsfull? Morsom? Tøff? Hensynsløs? Flittig? Lat? Bortskjemt? 

 

Når du leser dette er du antageligvis blitt et voksent menneske, og mye har skjedd siden den gang.

I din identitet – i din opplevelse av hvem du er – ligger det lag på lag med forestillinger du har kjøpt i gjennom livsløpet fram til i dag. Antageligvis vil du, om jeg spør, kunne være i stand til å fortelle meg noe om :

– din alder

– ditt bosted

– din nasjonalitet

– din sosiale klasse

– din utdanning/yrkestittel

– din sivilstatus / dine familieforhold 

– din familiebakgrunn 

– din kropp

– dine eiendeler som ditt hus, bil, båt, garderobe, møbler – andre ting du måtte ha/ikke ha

– dine religiøse oppfatninger

– din politiske partitilhørighet

– dine interesser og hobbyer

I løpet av livet har du antageligvis også gjort deg opp en hel masse andre tanker og forestillinger om hvem du er som person, som f.eks om du er

– dum eller smart

– snill eller slem

– egoistisk eller altruisk

– musikalsk eller umusikalsk

– sportslig eller usportlig

– sosial eller trives best i eget selskap

– morsom eller lite morsom

– generøs eller gjerrig

 

I tillegg identifiserer du deg med dine forestillinger om dine verdier, din moral, din oppfatning av rett og galt, dine prioriteringer, dine drømmer, dine håp, din frykt  og dine fokus.

I dag skal jeg komme med en ganske vågal påstand: 

Ingen av disse tingene er deg.

Det er merkelapper du har satt på deg selv, og jeg kjøper de ikke. 

Er du fremdeles deg selv om du skifter navn? Er du fremdeles deg om du skiller deg fra partneren eller får en ny partner? Er du fremdeles deg om du skifter jobb? Er du fremdeles deg om du flytter til et nytt hus? Er du fremdeles deg om slutter med en av dine hobbyer? Er du fremdeles deg om du til din store overraskelse lærer deg å spille et instrument? 

Er du fremdeles deg om noen for første gang i ditt liv ler av en vits du har fortalt? Er du fremdeles deg om et annet menneske sier at du er en drittsekk og uverdig din egen eksistens?

Er du fremdeles deg om du begynner å trives bedre med å være alene enn å være sammen med andre? Er du fremdeles deg om du tar en ny utdanning og noen forteller deg at du faktisk er meget smart? Eller at du rett og slett er ganske dum? 

Du må kanskje justere ditt syn på deg selv – men er du fremdeles deg?

Selvfølgelig er du det….

Ville du ha vært den du er i dag om du ble adoptert bort til et annet land da du ble født? Om du vokste opp i et annet miljø enn du gjorde da du var liten? Gikk på en annen skole?

Sannsynligheten for at du ville vært nokså ulik den du mener at du er i dag er relativt stor. 

Kanskje hadde til og med din opplevelse av rett og galt vært annerledes? Dine prioriteringer? Dine verdier? Dine interesser?

Hva innebærer det? 

Selvet er en konstruksjon. 

Ditt selv er bare et abstrakt begrep – det er en skapelsesberetning fra den dagen du er født til den dagen du dør. Det er ingen absolutt sannhet der – ingen felles forståelse eller et konsensus om hvem du er. Det er ingenting å lete etter der ute som kan gjøre at du finner ut hvem du er.

Hva om noen sier noe til deg om hvem de oppfatter at du er? Tenker du at “Er det sånn andre ser meg? Er jeg virkelig sånn?” 

Nei, du er ikke det. Det er bare et utsagn – bare ord fra en tilfeldig person – som er avhengig av denne personens oppfatning av seg selv, om andre, og akkurat denne ene personens fortolkninger der og da. 

La oss gå tilbake til dagen du ble født, og ikke hadde noen bevissthet om deg selv. Det første du ble oppmerksom på – det du begynte å observere og ta inn gjennom dine sanser – var omgivelsene. Og du var totalt avhengig av omgivelsene for å klare deg i verden. For å lære hvordan du skal overleve i verden, må du se til andre. Du måtte ha tillit til andres vurderinger av verden, deres forståelse av rett og galt, og deres begrensende forståelse av hvem du var.

Det var ingen absolutt sannhet der – bare andre mennesker begrensede forståelse av deg, og gjeldende verdivurderinger i det samfunnet og den tidsånden som du ble født inn i. 

For noen er dette dårlige nyheter, eller det gir ingen mening. De er så oppslukt av å bevare sin egen oppfattelse av seg selv, og å bevise denne for omverden, at forståelsen av at dette er et meningsløst prosjekt kan virke både provoserende og skremmende. De har brukt et helt liv på å sørge for at denne konstruksjonen skal fremstå som solid og glitrende. Tanken på at deres hus eller deres familiebakgrunn eller deres utdanning eller deres partipolitiske tilhørighet eller deres verdier ikke er den absolutte sannheten, eller et bevis på deres menneskeverd og deres følelse av å være unik og spesiell er uutholdelig. 

For andre igjen er dette fantastiske nyheter. Det er en lettelse, en mulighet, en åpning for noe nytt – et liv en takt med den de er. 

Så hvem er du?

Hva var du den dagen, for mange år siden, da du kom ut i verden? 

Du var mennesket.

Mulighetene.

Potensialet.

Livskraften.

Kjærligheten.

Pusten.

Kan du kjenne at du, til tross for alt du ikke er, fremdeles er det? Og kan du se bak sløret av andres ego, og se at de er nøyaktig det samme? 

Uavhengig av hvilke spill dere spiller og  hvilke regler dere finner på.