introvertIntroversjon og ekstroversjon er begrepet som først ble gjort kjent av Carl Gustav Jung. En person som særlig kjennetegnes ved introversjon, kalles introvert (innadvendt), mens en som særlig kjennetegnes ved ekstroversjon, kalles ekstrovert (utadvendt).

Å være introvert betyr ganske enkelt at man får energi av å være alene, og blir tappet av energi av å være sammen med andre. Selv introverter med gode sosiale ferdigheter blir tappet for energi av å være mye sammen med andre mennesker. En introvert er ikke nødvendigvis sjenert, sosialt utilpass eller utrygg på seg selv. De er heller ikke uvennlige eller overlegne. De foretrekker rett og slett å være i sitt eget selskap, pusle med sine egne prosjekter eller f.eks lese bøker og filosofere over livet. Introverter er ikke uinteressert i å snakke med andre mennesker. Men de foretrekker å diskutere konsepter og idéer framfor å snakke om trivialiteter.

Ekstrovertene elsker å være sammen med andre mennesker! De får energi av å delta på sosiale tilstelninger, og “være der det skjer”. En ekstrovert blir raskt rastløs i eget selskap, og vil heller oppsøke andre mennesker enn å bli sittende å tenke for seg selv. Når omstendighetene krever det kan introverte oppføre seg som ekstroverte, men det krever mye energi, og de trenger tid for å hente seg inn igjen etterpå.

Det er mange misforståelser ute å går om introverter, og de blir ofte feilaktig tatt for å være svært sjenerte, deprimerte eller lide av sosial angst. I et samfunn hvor ekstroversjon blir opphøyet til et ideal for alle mennesker, kan man som introvert bli ledet til å tro at det er noe galt med en selv. Derfor kan det være en befrielese å innse at det er nettopp det de er. Det gjør det lettere å kunne slippe forestillingen om at noe er i veien med dem, eller at de må bruke livet sitt på å fremdyrke en personlighet og væremåte som er i strid med deres natur.

Forskning har i de senere år faktisk avdekket mye om introvertenes behov. Ved å scanne hjernen til introverter har de oppdaget av de prosesser informasjon på en annen måte enn ekstrovertene gjør.

Man anslår at omlag 25% av befolkningen er introverter, blant de såkalt høyintelligente er andelen introverter regnet å være omlag 60%.

“Now that you’re an adult, you might still feel a pang of guilt when you decline a dinner invitation in favor of a good book. Or maybe you like to eat alone in restaurants and could do without the pitying looks from fellow diners. Or you’re told that you’re “in your head too much”, a phrase that’s often deployed against the quiet and cerebral.
Of course, there’s another word for such people: thinkers.”
― Susan Cain

Susan Cain har skrevet om introvertenes talenter og ferdigheter i boka Quiet: The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking.

Du kan høres hennes appell til både introverter og ekstroverter i denne tankevekkende TED-talken. Talen er tekstet til norsk.