For tiden leser jeg en bok skrevet av Brené Brown som heter “Daring greatly – How the courage to be vulnerable transform the way we live, love, parent, and lead.”

I boken utfordrer hun alt vi tror vi vet om sårbarhet – og basert på sine tolv år med forskning på temaet peker hun på at sårbarhet ikke er et tegn på svakhet. Snarere er det å våge å vise sårbarhet nøkkelen til å leve med mot, engasjement og meningsfulle relasjoner til andre. Å leve helhjertet betyr å møte verden med verdighet.

Etter mange år med forskning på skam innså hun at hun måtte se nærmere på motsatsen til skamfølelsen – Hva har mennesker som er motstandsdyktige mot skam og som er trygge på sin egen verdi til felles?  Brene definerer ti punkter som peker på hva mennesker som lever helhjertet forsøker å dyrke og hva de forsøker å gi slipp på:

1. Dyrker autentisitet – gir slipp på tankene om hva andre synes om dem
2. Dyrker medfølelse med seg selv – gir slipp på perfeksjonisme
3. Dyrker en en indre motstandskraft – gir slipp på nummenhet og avmakt
4. Dyrker takknemlighet og glede – gir slipp på følelsen av knapphet og frykt for mørket
5. Dyrker  intuisjon og tillitsfull tro – gir slipp på behovet for sikkerhet og kontroll
6. Dyrker kreativitet – gir slipp på sammenligning med andre
7. Dyrker lek og hvile – gir slipp på  utmattelse som et statussymbol og produktivitet som egenverd
8. Dyrker ro og stillhet – gir slipp på angst og bekymring som en livsstil
9. Dyrker meningsfylt arbeid – gir slipp på selvtvil og pliktfølelse
10. Dyrker latter, sang og dans – gir slipp på å virke fattet og ha alt under kontroll

I boken viser Brown til Leonard Cohen som i sangen Hallellujah synger “Love is not a victory march, it’s a cold and it’s a broken Hallelujah.” Kjærlighet er en form for sårbarhet og hvis du erstatter ordet kjærlighet med sårbarhet i teksten, er det også like sant. Fra det å våge å oppsøke en venn som nettopp har opplevd en forferdelig tragedie, til å starte din egen business, fra å føle seg livredd til å føle seg satt fri – sårbarhet er livets tøffeste utfordring. Det er livet som spør deg om du våger å satse alt? Er du “all in?”

Sårbarhet er ikke svakhet. Det er mot uten sidestykke. Det er å våge stort. Og ofte er ikke resultatet av å våge stort en seiersmarsj, men snarere en stille følelse av frihet, blandet med en viss utmattelse av kampen en har våget å ta.

Her kan du se en Ted Talk hvor Brene Brown snakker om kraften i sårbarhet:


Boken Daring Greatly bestiller du her.