Tilgivelse er et vanskelig tema å skrive om. Å tilgi noen som har gjort oss vondt er for mange av oss det mest krevende vi kan gjøre. Mange vil føle seg provosert og såret av tanken på å skulle tilgi. Men til tross for dette er tilgivelse et viktig tema å skrive om og reflektere over – fordi det kan gjøre våre liv uendelige mye bedre. Tilgivelse gjør det lettere å legge ting bak oss, gå videre og gi slipp på de vonde følelsene som plager oss.

When you forgive, you in no way change the past – but you sure do change the future. – Bernard Meltzer                                   

Finnes det ondskap og egoisme i verden i dag? Enhver form for nøling stilt ovenfor dette spørsmålet vil forsvinne som dugg for solen bare ved å lese dagens aviser. Jo, det finnes mennesker som er i stand til å utføre ekstremt destruktive, hatefulle og egoistiske handlinger. 

Gjennom livets løp vil vi alle oppleve ubehagelige eller smertefulle møter med andre mennesker. Å tilgi innebærer ikke at du godtar eller aksepterer handlingene som har såret deg, eller at du er enig i det som ble sagt om eller til deg. Det innebærer ikke nødvendigvis at du skal forsones med noen. Tilgivelse forutsetter faktisk ikke en gang at mennesket som har såret deg innser at de har handlet feil eller viser noen form for anger. Dersom din tilgivelse var avhengig av dette ville du for alltid vært maktesløs i forhold til ondskap og egoisme. Når du tilgir noen så gjør du det for deg selv – for din egen del.

Det er ikke nødvendig at den andre part kommer til deg og ber om tilgivelse, og at du gir det. Tilgivelse er noe som skjer inni deg. I mange tilfeller er det nok å stille seg selv spørsmålet ”ønsker jeg å kaste bort min energi og mitt liv på dette?” Hvis svaret er nei, så er tilgivelsen utført. Andre ganger er situasjonen mye mer komplisert, og man ønsker ikke å legge ting bak seg. Uansett kan fortidens spøkelser hindre en i å leve et godt liv. Å tilgi bunner i opplevelsen av at du kan komme over den smerten du er påført, og at du vil vokse på det. Slik kan tilgivelsen være ledd av en prosess på veien mot et bedre liv. Du lar ikke det vonde som er påført deg styre livet ditt lenger.

Å bære med seg sinne og nag er som å drikke gift, for så å forvente at den andre skal dø. Slike følelser skader bare deg selv. Bitterheten vil blokkere det gode i livet ditt. Det kan ta lang tid å greie å tilgi noen – for mange kan det ta flere år. Det er ingen grunn til å forhaste seg i forhold til det. Et steg på veien kan være å se etter det gode i verden og i livet ditt. Oppsøk gode mennesker som vil deg vel, kjemp for noe godt du tror på, framelsk de positive følelsene – tillat deg selv å ha dem. Bitterhet fører til en evig kamp i deg selv – befri deg selv fra denne kampen. Beveg deg bort fra rollen som offer, og la den makten som personen eller situasjonen har hatt over deg bli mindre.

Å tilgi er ikke det samme som å glemme. Det vil bare si at du ikke lar det vonde og de onde få siste ord i livet ditt. Det er ingen som tjener mer på din tilgivelse enn deg selv. De som har gjort deg vondt går videre i sitt liv – og hvis du ikke tilgir så er sannsynligheten stor for at den som lider mest er deg selv. Tilgivelse betyr å gi seg selv fred.

Hvem fortjener at du tilgir? Svaret er enkelt. Du gjør.

Og ikke spør om det finnes ondskap i verden. Det vet vi svaret på. Spør heller hva vi kan bekjempe det med. 

«Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that.»
– Martin Luther King