Meditasjon vil si å stilne den indre tankestrømmen, og forutsetter ikke noen bestemt religiøs tro eller filosofi. Mange forbinder meditasjon med avslapning, og tenker at de heller vil ta seg tjue minutter på øyet eller se en film. Men meditasjon gir mange fordeler som vanlig avslapning ikke gir – det hjelper deg blant annet å komme i kontakt med deg selv.

Noen frykter at meditasjon vil gjøre dem mer alvorlig, innadvent og selvsentrert – men det er ingen grunn til å bekymre seg! Årsaken til selvopptatthet skyldes hos mange en konstant søken etter aksept og kjærlighet UTENFRA. Gjennom meditasjon kan man oppnå dette INNENFRA. Meditasjon kan fylle det indre tomrommet og gjøre deg fri til å fokusere på andre aspekter ved livet!

Her er noen andre fordeler ved å meditere regelmessig:

Fysiske fordeler: Forskere mener å ha bevist at meditasjon har en biologisk effekt på kroppen, og  at det både kan stimulere immunsystemet og deler av hjernen. Andre målbare funksjoner som hjerterytme, blodtrykk og hormonproduksjon påvirkes ogå i positiv retning av meditasjon. Meditasjon har god effekt på muskelspenninger, og hjelper også mot astmaplager!

Psykiske fordeler: En undersøkelse ved Universitetet i Wisconsin-Madison viste at de som mediterer har økt aktivitet i venstre hjernehalvdel, noe man ofte ser når mennesker føler seg positive og optimistiske. Det er assosiert med redusert angst og en generell positiv følelsestilstand. Meditasjon øker også konsentrasjonsevnen.

Åndelige fordeler: Regelmessig meditasjon fører til aksept av seg selv, økt forståelse for og medfølelse med andre, man lærer å tilgi andre, får satt ting i perspektiv og får økt opplevelse av sinnsro.

Det foregår for tiden flere undersøkelser og mye seriøs forskning for å finne ut hvorfor og hvordan meditasjon egentlig virker på kroppen og psyken! Foreløpige undersøkelser er veldig lovende. Men du trenger ikke vente på flere forskningsresultater – prøv selv og oppdag de positive effektene av meditasjon!

Kom tilbake i morgen, da skal jeg gi deg noen tips for å komme i gang!

“Is there some time for yourself today – just for you, to sit quietly and refresh and renew. Not escaping into the TV, or thrashing around a squash court. Just time to sit quietly, focus your thoughts, check your priorities, make sure there is nothing negative pushing you down in your own mind. Take some time and be …with yourself. If you don’t, you may miss meeting the most important person in your life” – Innerspace

Følg Zuna på Facebook!