Positive affirmasjoner er en teknikk som kan forandre negative tanker til noe mer positivt! Etablering av positiv tankegang er en svært effektiv strategi du kan utvikle for å mestre livet ditt bedre. Affirmasjoner er som små huskelapper til ditt indre selv, og er et nyttig verktøy for å forandre negativ tankegang. Du kan bruke affirmasjoner for å endre ditt eget selvbilde, ditt forhold til og syn på andre mennesker og verden rundt deg. Du kan også bruke de for å oppnå bedre resultater i arbeidslivet, studiene eller på andre områder hvor du ønsker å utvikle deg og oppnå større suksess (og lykke)!

Dersom du forsøker å observere dine egne tanker i løpet av en dag, vil du oppdage at du allerede bruker affirmasjoner – setninger du sier til deg selv; om deg selv og andre. Kanskje vil du oppdage at mange av dem er negative? Tankene du har om deg selv og verden, er faktisk en konstant strøm av affirmasjoner. De fleste affirmasjonene lærte vi oss opp gjennom oppveksten. Mange av disse affirmasjonene vil kanskje være positive for deg, mens andre er negative og kan rett og slett sabotere drømmene dine og gjøre deg ganske pessimistisk og trist! Hvis du bruker positive affirmasjoner bevisst, kan du med tid og innsats erstatte det negative med positive tanker om deg selv og verden.

Positive affirmasjoner er vanligvis korte positive utsagn som du repeterer. Det kan være muntlig eller skriftlig. Jeg anbefaler å gjenta dine affirmasjoner høyt foran speilet hver dag, gjerne 10-15 ganger hver morgen og kveld. Du kan også skrive ned affirmasjonene, og evt. henge de opp på steder på jobben eller hjemme, så du er garantert å se dem utallige ganger i løpet av dagen!

Her er noen eksempler på enkle affirmasjoner. Men husk: Du må finne dine egne!

  • Jeg aksepterer og elsker meg selv akkurat som jeg er
  • Jeg vet at jeg fortjener å bli elsket, og velger å si ja til å la meg bli elsket
  • Andre mennesker liker og respekterer meg
  • Livet mitt er fullt av gode opplevelser
  • Jeg er en sterk person
  • For hver dag som går blir jeg bedre på det jeg gjør
  • Jeg er takknemlig for alt det gode jeg opplever og er en del av.
  • Jeg er flink i og liker jobben min (evt. andre ting du bedriver tiden med)!

Å repetere eller ramse opp affirmasjoner er ikke særlig virkningsfullt i seg selv. Det er ikke ordene i seg selv, men den nye måten å tenke på som vil påvirke livet ditt i positiv retning.  For å oppnå det må du leve deg inn i affirmasjonene, du må visualisere og frembringe følelsene i affirmasjonene. Du må våge å tro på dem, og være villig til å innse at du selv har kraft til å påvirke ditt eget liv i positiv retning.

Kanskje dette kan være en god måte å starte dagen på?

 

“All that we are is the result of what we have thought” – Buddha